FAQ – Korespondence

Korespondence

Dopisy a balíky přebíráme jako osoby zastižené v sídle firmy. Doporučené zásilky přebíráme za základě plné moci, kterou můžete zajistit na poště.

Pokud si přejete, abychom skenovali celou přijatou poštu – není problém. Zajistíme bez limitů a doplatků. Stává se ale, že některé zásilky nejsme schopní nebo nesmíme naskenovat – jsou to třeba sešité dokumenty (např. notářské zápisy), formáty větší než A4, katalogy a časopisy nebo karty (např. platební). Neskenujeme vrácené zásilky. V těchto případech zašleme notifikaci a rádi pomůžeme, pokud budete potřebovat dodatečné informace o své korespondenci.

Naše Zákazníky informujeme o doručené korespondenci během 24 hodin od jejího převzetí, nicméně v praxi 99,9% notifikací zasíláme ve stejný den.

Adresa (nebo adresy) e-mail, které nám předáte na začátku naší spolupráce využíváme nejen k zasílání notifikací o převzaté poště, ale také jako hlavní komunikační a autorizační cestu. Všechny prosby, žádostí a další přání z Vaší strany budou vyžadovat zaslání právě z adresy, kterou máme v našem sytému (např. chcete, aby Vaše dopisy vyzvedl kolega – napíšete nám z e-mailu, který evidujeme a my ověříme totožnost kolegy a poštu mu bez problému předáme). Stejné pravidlo platí pro telefonní číslo. Pokud nebude platné, nebudeme moci Vás kontaktovat a informovat např. o konci předplatného, kontrole tykající se Vaše firmy nebo potenciálním dodavateli, který chtěl se s Vámi spojit.

Notifikaci o obdržených dopisech nebo jejich sken zasíláme pouze na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě. Celá obsluha korespondence je na naších kompetentních zaměstnancích, kteří předávají papírovou korespondenci pouze oprávněných osobám – majitelům firem nebo nimi zmocněným osobám (před předáním pošty ověříme totožnost).

Dopisy, které u nás uschováváte můžete vyzvednout během provozní doby od pondělí do pátku, mezi 9:00 a 17:00. Můžeme je Vám také zaslat na Vámi uvedenou adresu jednorázově nebo opakovaně podle Vaších pokynů, např. jednou za týden, jednou za měsíc apod. (Vy hradíte pouze poštovné).

Samozřejmě. Už u podepisování smlouvy můžete uvést osobu zmocněnou Vaším jménem přebírat od nás korespondenci. O zmocněnci nás můžete informovat i později – prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané z adresy, kterou evidujeme.