FAQ – Úřady

Úřady

Může se stát, že FÚ nebo jiná instituce provede kontrolu, zda firmu je možné zastihnout na jejím sídle. Máte povinnost sídlo řádně označit, přebírat písemností a zajistit osobní kontakt – o to všechno se postaráme my. V praxi ke kontrole musíme předložit pouze smlouvu o poskytování služeb a kontaktní údaje na Vás, jako majitele firmy, občas odpovíme na několik rutinních otázek ohledně toho, jak firma funguje v naší kanceláři.

Právnické osoby podléhají Finančnímu úřadu podle sídla. Bude to tedy FÚ pro Moravskoslezský kraj. U OSVČ obecně platí, že se místní příslušnost FÚ řídí bydlištěm v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje.