Zřízení živnosti

Co zahrnuje služba

  • poradenství ve volbě předmětu podnikání,
  • zápis do Živnostenského rejstříku,
  • přihlášení k dani z příjmu,
  • přihlášení k sociálnímu pojištění,
  • přihlášení na zdravotní pojišťovnu,
  • pomoc v navázaní spolupráce s účetní kanceláří.

Náklady na zřízení živnosti

Naše odměna činí 3.500,- Kč bez DPH. Další náklady jsou:

  • poplatek za zápis do Živnostenského rejstříku (1.000,- Kč)
  • sídlo (pokud využijete naších služeb, roční náklady na sídlo činí pouze 3.600,- Kč – více)

Jak probíhá provedení služby

Veškeré formality za Vás zajistíme na základě plné moci, jejíž text pro Vás připravíme předem. Dokument můžete nám donést na pobočku nebo zaslat poštou. Po provedení služby Vám zašleme výpis z rejstříku

Kolik času zabere provedení služby

Potřebujeme 24h od dodání plné moci.

Naše další služby