LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Co pro Vás můžeme udělat?

Obstaráme zastoupení u notáře, přípravu dokumentů, pokyny pro likvidátora, poradenství a podporu na každém kroku. Zajistíme také spolehlivé účetní služby. Podle náročnosti cena služby začíná od 10.000,- Kč bez DPH.

Jak probíhá likvidace?

Prvním krokem je rozhodnutí společníků o zrušení společnosti a jmenování likvidátora. Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu. Domluvíme notář, případně zajistíme pro Vás zmocněnce, a postaráme se o ohlášení zahájení likvidace v obchodním rejstříku

Pomůžeme Vám sestavit účetní závěrku ke dni předcházejícímu zahájení likvidace a zahajovací rozvahu ke dni zahájení likvidace. Účetní závěrka se využije k podání přiznání k dani z příjmů společnosti. Poradíme také s inventurou majetku.

Informace o vstupu do likvidace se dvakrát zveřejňují v tzv. Obchodním věstníku. Vyplníme pro Vás nezbytné formuláře a obstaráme jejich správné a včasné odeslání.

Nakonec zpracujeme zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního přebytku, který schválí společníci. Připravíme účetní závěrku ke dni předcházejícímu navrhovanému rozdělení likvidačního přebytku a daňové přiznání.

Zpracujeme pro Vás návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku spolu s povinnými přílohami.

Celý postup trvá nejméně 6 měsíců.

Naše další služby