Pomoc s likvidací společností s.r.o.

 • Příprava dokumentace

 • Komplexní poradenství

 • ü Zastupování u notáře

Ceník

Cena
za likvidaci
společnosti
od 4000 Kč *
* Individuální nacenění

Co je součástí služby likvidace společnosti

Služba likvidace společnosti zahrnuje:

 • zastupování u notáře
 • přípravu potřebných dokumentů
 • přípravu pokynů pro likvidátora
 • pomoc s navázáním spolupráce s účetní kanceláří (v případě potřeby),
 • koordinace spolupráce s účetní kanceláří

Jak probíhá proces likvidace společnosti?

 • 1
  Zahájení likvidace a jmenování likvidátora

  společnost vstupuje do likvidace rozhodnutím o jejím zrušení. Za tímto účelem musí společníci uzavřít dobrovolnou dohodu ve formě notářského zápisu, ve které jmenují likvidátora.

 • 2
  Podání návrhu na zveřejnění informaci o zahájení likvidace v obchodním rejstříku

  návrh je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 2.000,- Kč.

 • 3
  Zveřejnění informace o likvidaci

  informace o vstupu do likvidace se zveřejňuje v Obchodním věstníku dvakrát, s odstupem minimálně dvou týdnů. Pokaždé je zveřejnění zpoplatněno částkou 900,- Kč. Poté následuje minimálně tříměsíční lhůta, během které mohou věřitelé uplatnit své nároky vůči společnosti.

 • 4
  Ukončení provozu společnosti likvidátorem

  úkolem likvidátora je v první řadě zjistit hodnotu majetku společnosti a vyrovnat všechny její závazky. Za tímto účelem musí sestavit účetní závěrku ke dni předcházejícímu zahájení likvidace, zahajovací rozvahu ke dni zahájení likvidace a inventuru majetku, který je následně předmětem ocenění a prodeje.

 • 5
  Rozdělení majetku společnosti

  majetek společnosti se prodá a peníze v první řadě slouží k úhradě odměny likvidátora, pak výplat zaměstnanců a dále pohledávek věřitelů. Zbytek se rozdělí mezi společníky. Podíl na likvidačním zůstatku se zdaňuje zvláštní sazbou ve výši 15 % z hodnoty tohoto podílu snížené o náklady na jeho pořízení, pokud tyto náklady společnost prokázala.

 • 6
  Ukončení likvidace

  pro ukončení procesu likvidace společnosti je nutné vypracovat zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Dále je třeba sestavit účetní závěrku ke dni, který předchází rozdělení likvidačního zůstatku a podat daňové přiznání.

 • 7
  Výmaz společnosti z obchodního rejstříku

  do 30 dnů od skončení likvidace je likvidátor povinen podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, který je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 2.000,- Kč. Poté je společnost vymazána z rejstříku a zaniká.

Za jakou dobu bude společnost zlikvidována

Likvidace společnosti je teoreticky možná do 4 měsíců. V praxi byste se ale měli připravit na delší proces. Hodně záleží na situaci společnosti a dokumentaci, kterou má k dispozici. Jak dlouho bude proces likvidace nakonec trvat, závisí do značné míry na klientovi a jeho spolupráci.

Proč stojí za to zrušit společnost s Kanceláří29

 • Profesionální poradenství a podpora v každé fázi likvidace
 • Dlouholeté zkušenosti, které zaručují profesionální obsluhu a nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb
 • Jednoduché, podrobné a neustále námi aktualizované postupy související s likvidací společností
 • Pomoc při sestavení účetní závěrky
 • Pomoc a poradenství při případné inventarizaci nemovitosti
 • Neustálé sledování všech fází zahájeného procesu likvidace

Objednat likvidaci společnosti

  Název společnosti k likvidaci

  Sídlo společnosti

  Je společnost zadlužená?

  Vede společnost účetnictví

  Jméno a příjmení

  Telefon

  E-mail

  Dodateční informace

  Máte zájem?
  Máte dotaz?
  Kontaktujte nás

  Szymon Miśkiewicz
  Plnící povinnosti vedoucího ředitele
  Szymon Miśkiewicz

  FAQ

  • Jak dlouho trvá proces likvidace společnosti?

   Likvidace společnosti je teoreticky možná do 4 měsíců. V praxi by se ale člověk měl připravit na delší trvání celého procesu. Hodně záleží na situaci firmy a kvalitě její dokumentace.


  • Poskytujete likvidátora?

   Likvidátora nezajišťujeme. Pomůžeme vám jej jmenovat. Likvidátora také podpoříme v každé fázi likvidace poradenstvím a přípravou příslušných dokumentů.


  • Kdo se může stát likvidátorem společnosti?

   Likvidátorem může být pouze zletilá osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která nebyla odsouzena za hospodářské nebo finanční trestné činy. Likvidátor může být zvolen z řad společníků nebo jednatelů. Tuto funkci může vykonávat i osoba, která není spojená se společností.


  • Co rozhoduje o tom, zda přijmete společnost k likvidaci?

   Podmínkou je poskytnutí kompletního účetnictví společnosti. Případně prokázání, že likvidovaná společnost dosud nepodnikala.


  • Co když firma nevede účetnictví?

   Pokud firma podnikala a nevedla účetnictví, měli byste si nejprve najít účetní kancelář, která vám zařídí účetní knihy. Pokud byla společnost zcela nečinná, poskytneme účetní asistenci a připravíme příslušné přiznání a prohlášení.


  • Co když je společnost zadlužená?

   Pokud likvidátor zjistí zadlužení nebo celkovou platební neschopnost společnosti, měl by připravit návrh na insolvenci a následně spolupracovat s insolvenčním správcem. Po skončení insolvenčního řízení bude moci likvidátor dokončit likvidaci.


  • Musím k vám přijet, abych zahájil likvidaci?

   Požadujeme alespoň jednu návštěvu, abychom projednali situaci společnosti a seznámili se s její dokumentaci.


  • Jaké doklady potřebuji připravit k likvidaci?

   Stačí, aby společník rozhodli o zrušení společnosti formou notářského zápisu a zahajovací rozvaha ke dni předcházejícímu zahájení likvidace. Můžeme Vám také pomoci s jednáním u notáře sestavením rozvahy.


  Ostatní služby

  • Zakládání společností

   Zakládání společností

   • Všechny náklady a poplatky jsou zahrnuty v ceně
   • Minimální formality na straně klienta
   • Rychlá a efektivní registrace společnost
  • Prodej společností

   Prodej společností

   • Vše zahrnuto v ceně
   • Rychlé a spolehlivé provedení
   • Minimální formality
  • Virtuální sídlo

   Virtuální sídlo

   • Sídlo firmy od 250,-Kč/měsíc
   • Přebírání a skenování korespondence bez limitů a příplatků
   • Zasedací místnost v ceně