Firmy na prodej Ostrava

 • Zahájení podnikání během 1 dne

 • Služby all inclusive – veškeré náklady a poplatky jsou zahrnuty v ceně

 • Minimum formalit na straně klienta

Ceník

Cena
za ready made
s.r.o
9500 Kč

Naše ready made sro Ostrava

 • Sídlí v Ostravě
 • Jejich základní kapitál činí 1.000,- Kč
 • Mají širokou škálu oborů činnosti,
 • Mají jednoho společníka
 • Mají jednoho jednatele
 • Jsou registrovány k dani z příjmu
 • Nikdy nepodnikaly
 • Nemají žádné dluhy ani závazky

Co získám koupí ready made sro Ostrava?

Koupí ready made sro Ostrava se vyhnete dlouhému registračnímu procesu a ušetříte čas – zahájení podnikání je možné ihned po převodu. Firmy na prodej Ostrava je nabídka, která zahrnuje společnosti registrované i neregistrované k DPH. Naše ready made společnosti Ostrava nemají žádné závazky, což garantujeme ověřenou smlouvou o převodu společnosti. Připravíme za Vás nezbytné dokumenty a podáme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Součástí naší nabídky je i převod společností s několikaměsíční či několikaletou historií. Datum jejich registrace může usnadnit získání půjčky, dotace nebo účast ve veřejné zakázce či jiných úředních postupech. Díky našim zkušenostem si můžete být jistí, že transakce proběhne bez komplikací a v souladu s platnými právními normami.

Rezervovat společnost

 • Název společnosti
  Sídlo
  Datum registrace
  Cena
  Rezervovat
 • WHALLOP STUDIO s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  171 974 06

  Datum registrace

  2022.05.31

  Cena

  9500,-Kč

 • DURSEY TRADE s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 738 27

  Datum registrace

  2022.12.29

  Cena

  9500,-Kč

 • ECHMEA TEAM s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 916 63

  Datum registrace

  2023.01.04

  Cena

  9500,-Kč

 • FERTUM CENTER s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 866 27

  Datum registrace

  2023.01.03

  Cena

  9500,-Kč

 • FOGIE SERVICE s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 872 08

  Datum registrace

  2023.01.03

  Cena

  9500,-Kč

 • LODGE MANAGER s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 901 95

  Datum registrace

  2023.01.04

  Cena

  9500,-Kč

 • LUMBIA SOLUTIONS s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 801 65

  Datum registrace

  2023.01.02

  Cena

  9500,-Kč

 • PIQUE INVEST s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 920 74

  Datum registrace

  2023.01.04

  Cena

  9500,-Kč

 • REFFER TEAM s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 741 49

  Datum registrace

  2022.12.29

  Cena

  9500,-Kč

 • TATOINE COMMERCE s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 857 44

  Datum registrace

  2023.01.03

  Cena

  9500,-Kč

 • TIAME INVESTMENT s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 789 85

  Datum registrace

  2023.01.02

  Cena

  9500,-Kč

 • VOLTRUM TRADING s.r.o.

  Sídlo

  Ostrava

  178 923 92

  Datum registrace

  2023.01.04

  Cena

  9500,-Kč

Pozor!

Společnosti plátci DPH

Pozor! Nabízíme i společnosti registrované k DPH.

Cena za převod podílů v takové společnosti činí

od 100 000,- Kč.

Za účelem získání více informací Vás zveme ke kontaktu pod telefonním číslem

+420 778 523 020

Jaký vypadá postup převodu společnosti

Postup převodu ready made společnosti krok za krokem:

 • 1
  Zaslání potřebných údajů

  proces prodeje ready made sro Ostrava začíná zasláním údajů nezbytných k provedení transakce, mezi které patří zejména údaje kupujících (společníků) a nových jednatelů. Dále potřebujeme informaci, zda dojde ke změně současného sídla společnosti a zakladatelské listiny.

 • 2
  Příprava dokumentů

  po obdržení kompletu informací od klienta připravíme dokumenty firmy na prodej Ostrava, mezi které patří zejména smlouva o převodu podílu a rozhodnutí o změně jednatele. Připravené návrhy dokumentů jsou zaslány klientovi ke kontrole a schválení.

 • 3
  Sjednání schůzky

  poté, co klient schválí připravené dokumenty, domluvíme si s nim schůzku na dokončení převodu ready made společnosti Ostrava. Setkání a převod probíhají na Czech POINTu. Podepisují se námi připravené dokumenty a ověřují podpisy. Celá schůzka trvá méně než hodinu.

 • 4
  Předání dokumentů společnosti

  po podpisu dokumentů, předáme kupujícímu doklady ready made sro Ostrava a následuje vypořádání, tedy úhrada za koupené podíly.

 • 5
  Podání návrhu na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

  následně připravíme a podáme návrh na změnu údajů ready made sro Ostrava v obchodním rejstříku. Uhradíme soudní poplatek (2.000,- Kč) a doručíme soudu originály dokumentů.

 • 6
  Zápis nových údajů společnosti do obchodního rejstříku

  změna údajů společnosti po převodu je zveřejněna maximálně do 10 dnů.

Jak dlouho trvá převod společnosti

Převod ready made společnosti Ostrava spočívá v podepsání příslušných dokumentů (včetně: smlouvy o převodu podílu a rozhodnutí o změně jednatele), což obvykle netrvá déle než hodinu. Dokumenty musíme připravit předem. Obvykle nás kupující kontaktují pár dní před domluvenou schůzkou, i když máme zkušenosti s téměř okamžitým převodem, kdy jsme podklady připravili do hodiny.

Co dostanete zdarma?

 • Přípravu kompletu dokumentů
 • Pomoc s ověřováním podpisů
 • Přípravu návrhu na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku
 • Poplatek za změnu údajů společnosti v obchodním rejstříku (2.000,- Kč)

Proč se vyplatí koupit ready made sro Ostrava od Kancelare29

 • Služba inclusive - veškeré náklady a poplatky spojené s převodem jsou již zahrnuty v ceně,
 • Dlouholeté zkušenosti s prodejem ready made společnosti Ostrava,
 • Záruka bezpečí – žádné dluhy a závazky s potvrzením v kupní smlouvě,
 • Formality na straně klienta jsou omezeny na naprosté minimum,
 • Komplexní služba – provedeme celý postup od začátku do konce (od přípravy dokumentů až po změnu údajů v obchodním rejstříku),
 • Rychlé provedení transakce – převod je možný i při objednání den předem, samotný převod trvá cca hodinu
 • Poskytujeme virtuální sídlo v Ostravě již od 250,- Kč bez DPH za měsíc (není třeba měnit sídlo),
 • Pomáháme s registrací k DPH,
 • Pomáháme navázat spolupráci s účetní kanceláří.

Máte zájem?
Máte dotaz?
Kontaktujte nás

Szymon Miśkiewicz
Plnící povinnosti vedoucího ředitele
Szymon Miśkiewicz

FAQ

 • Mají firmy na prodej Ostrava čistou historii?

  Ready made společnosti Ostrava neregistrované k DPH dosud nevyvíjely žádnou činnost. Některé společnosti registrované k DPH (plátci DPH) vynaložily drobné výdaje, např. na notářský zápis nebo pronájem sídla. Jejich situace je však ke dni prodeje transparentní a klient se nemusí bát, že by kupovaný subjekt měl nějaké závazky k vypořádání. Garantujeme bezpečnost kupujících. Staráme se tak o klienta, a tím i o naše vlastní dobré jméno. Pro nás jsou tyto dva aspekty neoddělitelně spojeny.


 • Může právnická osoba nabýt podíly?

  Ano, je to možné. Podíly v ready made sro Ostrava mohou nakupovat jak fyzické osoby, tak právnické osoby (společnosti, spolky, nadace apod.) Při převodu zastupuje právnickou osobu její statutární orgán.


 • Může společnost koupit více lidí?

  Ano, podíly v ready made společnosti Ostrava může koupit více lidí. Je také možné jmenovat několik jednatelů, nikoliv jednoho. Námi uvedená kupní cena za ready made sro Ostrava se vztahuje ke scénáři s jedním kupujícím a jedním jednatelem. V ostatních případech je cena firmy na prodej Ostrava stanovena individuálně. Rozšíření okruhu společníků vyžaduje změnu zakladatelské listiny společnosti, což navyšují cenu o odměnu notáře za vyhotovení příslušného notářského zápisu.


 • Kdo může plnit funkci jednatele společnosti?

  Jednateli mohou být pouze zletilé osoby s plnou způsobilostí k právním úkonům, které nebyly odsouzeny za hospodářské nebo finanční trestné činy nebo trestné činy související s oborem, ve kterém má společnost podnikat, nebo souvisejícím oborem. Funkci jednatele nemůže vykonávat ten, kdo oznámil svůj úpadek nebo úpadek subjektu, v jehož statutárním orgánu funkci vykonával.


 • Lze převést společnost na dálku?

  Prodej může proběhnout na dálku, ale v tomto případě požadujeme úhradu plné částky za nákup ready made sro Ostrava před podpisem smlouvy o převodu. Připravíme kompletní soubor všech dokumentů a zašleme je klientovi na uvedený e-mail. Klient by měl ověřit podpisy v souladu s přiloženými pokyny a poté zaslat originály do naší kanceláře a převést dohodnutou částku. Po obdržení podepsaných dokumentů a peněz klientovi zašleme kopii smlouvy o převodu podepsanou z naší strany a podáme jménem klienta návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku. Změny jsou zveřejněny do 10-14 dnů od podání žádosti.


 • Mohu po koupi změnit adresu společnosti?

  Adresu ready made sro Ostrava, kterou kupujete, můžete změnit. Pokud zůstane sídlo v Ostravě, je třeba k návrhu na změnu údajů v obchodním rejstříku přiložit pouze souhlas vlastníka nemovitosti, kterou bude společnost využívat. Podpis na souhlasu s umístěním sídla by musí být úředně ověřen. Pokud však své sídlo přestěhujete do jiného města, bude nutné změnit zakladatelskou listinu společnosti u notáře. I v tomto případě musíte získat souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem a navíc musíte počítat s náklady na vyhotovení notářského zápisu.


 • Co když chci po koupi změnit zakladatelskou listinu?

  O chystaných změnách se nás vyplatí informovat již při rezervaci firmy na prodej Ostrava, protože jsme schopni celé řízení navést tak, abychom v rámci jedné návštěvy u notáře převedli podíly a upravili zakladatelskou listinu. Po převodu můžete kdykoli provést změny, ale vzniknou vám další náklady.


 • Pomáháte při registraci firmy k DPH po prodeji?

  Pokud jste zakoupili ready made sro Ostrava neregistrovanou k DPH a chcete se zaregistrovat, můžete využít naši službu přípravy a koordinace žádosti o registraci k DPH. Cena za tuto službu je 3500 Kč.


 • Má společnost bankovní účet?

  Ready made společnosti Ostrava neregistrované k DPH nemají bankovní účet. Společnosti plátce DPH bankovní účet mají.


Ostatní služby

 • Zakládání společností

  Zakládání společností

  • Všechny náklady a poplatky jsou zahrnuty v ceně
  • Minimální formality na straně klienta
  • Rychlá a efektivní registrace společnost
 • Virtuální sídlo

  Virtuální sídlo

  • Sídlo firmy od 250,-Kč/měsíc
  • Přebírání a skenování korespondence bez limitů a příplatků
  • Zasedací místnost v ceně
 • Likvidace společností

  Likvidace společností

  • Příprava kompletní dokumentace
  • Komplexní poradenství
  • Zajištění zastoupení u notáře