Rychlé zakládání společností s.r.o.

 • Služba all inclusive (všechny náklady a poplatky jsou zahrnuty v ceně)

 • Minimum formalit na straně klienta

 • Rychlá a řádná registrace společnosti

Ceník

Cena
za založení
společnosti
6500 Kč

Poznámka: Výpočet platí pro společnost s 1 společníkem a 1 jednatelem. V případě založení společnosti s více společníky mohou být ceny o něco vyšší. Pro vypracování individuální nabídky nás prosím kontaktujte.

Co je součástí služby založení společnosti

Poskytujeme komplexní službu založení společnosti na klíč přizpůsobené potřebám a požadavkům klienta.

Zajistíme veškeré formality v rámci založení sro Ostrava tak, aby na straně klienta zůstalo nezbytné minimum (jenom podepsaní a dodání plných mocí).

V rámci služby založení společnosti zajistíme:

 • Příprava veškeré dokumentace, včetně společenské smlouvy,
 • Objednání u notáře
 • Zastupování u notáře (na základě plné moci)
 • Pořízení výpisu ze živnostenského rejstříku
 • Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Dodatečné služby

Služba Cena
Dodateční druhy živností 1000 Kc bez DPH
Registrace k dani z příjmu 2000 Kc bez DPH
Příprava žádosti o registraci k DPH 3500 Kc bez DPH

Jak probíhá služba založení společnosti

Postup založení společnosti probíhá v následujících krocích:

 • 1
  Zaslání potřebných údajů

  založení sro Ostrava začíná poskytnutím údajů nezbytných pro přípravu veškeré dokumentace, jedná se zejména o: plánovanou obchodní firmu, výše základního kapitálu, předmět činnosti, údaje společníků a jednatelů.

 • 2
  Příprava obsahu plných mocí

  na základě obdržených údajů připravíme obsah plných mocí, které nás budou opravňovat jednat jménem klienta při činnostech spojených se založením společnosti.

 • 3
  Zaslání plných mocí klientovi

  připravené návrhy plných mocí následně zasíláme klientovi na ním uvedenou e-mailovou adresu.

 • 4
  Podepsání plných mocí

  po obdržení návrhů plných mocí si je klient vytiskne a podepíše (podpis se musí ověřit, což nejpohodlněji a nejlevněji vyjde na některém z kontaktních míst Czech POINT)

 • 5
  Předání plných mocí

  po podepsání plných mocí je potřeba zaslat originály do naší kanceláře v Ostravě. Zde zapojení klienta končí. Veškeré další činnosti jsou prováděny bez jeho účasti.

 • 6
  Podepsání zakladatelské listiny u notáře

  po obdržení plných mocí si domluvíme návštěvu notářské kanceláře, během které podepíšeme jménem klienta zakladatelskou listinu společnosti a celý soubor dalších nezbytných dokumentů.

 • 7
  Živnostenský úřad

  po podpisu zakladatelské listiny zajdeme s jejím opisem na živnostenský úřad, kde ohlásíme předmět činnosti společnosti a získáme výpis ze živnostenského rejstříku, který je nutný k následnému zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

 • 8
  Podání žádosti na zápis společnosti

  s námi získaným výpisem ze živnostenského rejstříku může notář provést přímý zápis do obchodního rejstříku.

 • 9
  Zápis společnosti do obchodního rejstříku

  společnost je vidět v obchodním rejstříku 1-2 dny po podání žádosti.

Kolik času zabere založení sro Ostrava

Společnost bude zveřejněná v obchodním rejstříku během 2-3 dnů od podpisu společenské smlouvy. Na žádost klienta je možný i expresní zápis do obchodního rejstříku, tedy do 24 hodin od podpisu zakladatelské listiny. Celková doba nutná založení sro Ostrava od okamžiku objednání do značné míry závisí na klientovi a jeho spolupráci.

Proč založení sro Ostrava s Kanceláří29 stojí za to

 • Služba all inclusive - veškeré náklady a poplatky související s registrací jsou již zahrnuty v ceně,
 • Dlouholeté zkušenosti se zakládáním společností na klíč,
 • Formality na straně klienta jsou omezeny na naprosté minimum,
 • Komplexní služba – provedeme celý postup od začátku do konce.
 • Rychlé založení sro Ostrava
 • Poskytujeme virtuální sídlo v Ostravě již od 250,- Kč bez DPH za měsíc,
 • Pomáháme s registrací k DPH,
 • Pomáháme navázat spolupráci s účetní kanceláří.

Objednat založení společnosti

Rychle si spočítejte náklady na založení Vaší společnosti

  Základní informace:

  Jméno a příjmení

  E-mail

  Telefon

  Plánovaný název společnosti

  Základní kapitál

  Předmět podnikání

  Sídlo

  Miasto

  Chci využit pro společnost sídlo od Kanceláře29

  Počet měsíců smlouvy:

  Cena za měsíc: 250,- Kč

  Cena za měsíc: 300,- Kč

  Cena za měsíc: 400,- Kč

  Dodateční služby

  Služba

  Cena

  Registrace k dani z příjmu

  2000,- Kč bez DPH

  Vyřízení dalšího druhu živnosti

  1000,-Kč bez DPH

  Příprava žádosti o registraci k DPH

  3500,-Kč bez DPH

  Shrnutí

  Registrace k dani z příjmu

  6500,-Kč

  VIRTUÁLNÍ SÍDLO

  0,-Kč

  DODATEČNÍ SLUŽBY

  0,-Kč

  DOHROMADY

  6500,-Kč

  Poznámka: Výpočet platí pro společnost s 1 společníkem a 1 jednatelem. V případě založení společnosti s více společníky mohou být ceny o něco vyšší. Pro vypracování individuální nabídky nás prosím kontaktujte.

  Máte zájem?
  Máte dotaz?
  Kontaktujte nás

  Szymon Miśkiewicz
  Plnící povinnosti vedoucího ředitele
  Szymon Miśkiewicz

  FAQ

  • Za jak dlouho bude společnost založena?

   Rychlost založení sro Ostrava závisí do značné míry na dostupnosti volných termínů v notářských kancelářích. Obvykle se společnosti zapisují do obchodního rejstříku do 1-2 pracovních dnů od podpisu notářského zápisu. Podmínkou je doložit ke dni podpisu notářského zápisu kompletní soubor potřebných dokumentů (včetně např. souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla).


  • Jaké dokumenty si musím připravit pro založení sro Ostrava?

   Pokud je klient osobně přítomen při podpisu notářského zápisu, stačí si s sebou vzít platný doklad totožnosti. Pokud je společnost založena námi na základě plných mocí udělených klientem, pak je nutné nám zaslat kopii občanského průkazu a prohlášení o souhlasu s jejím pořízením (obsah prohlášení připravujeme ceně). Zbytek podkladů si připravíme sami. Na vaší straně bude pouze podepsání připravených dokumentů (na Czech POINTu) a doručení originálů na adresu naší kanceláře.


  • Jaký základní kapitál může mít zakládaná společnost?

   Základní kapitál společnosti nesmí být nižší než 1 Kč. Horní hranice neexistuje. Doporučujeme zakládat společnosti s kapitálem minimálně 10.000-20.000,- Kč. Z hlediska dbání na dobré jméno to vypadá mnohem lépe než 1Kc. Do výše 20.000,- Kč není nutné vkládat základní kapitál na bankovní účet před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. To značně zjednodušuje formality spojené s registrací společnosti.


  • Musí být základní kapitál splacen na bankovní účet?

   Základní kapitál by měl být splacen na bankovní účet, pokud je vyšší než 20 000 Kč. Navíc je nutné toto učinit před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Za tímto účelem se musí zřídit tzv. technický účet pro složení základního kapitálu a následně získat od banky potvrzení o vložení kapitálu na účet. Tyto činnosti můžeme za Vás zajistit, pokud nám poskytnete prostředky ke složení do banky. Kapitál do 20.000 Kč není nutné ukládat v bance.


  • Kdo je tzv. správce vkladu?

   Správce vkladu je osoba odpovědná za přijetí vkladů od společníků na pokrytí základního kapitálu. Přijaté peněžní prostředky je povinen vložit do banky nebo pokladny společnosti v závislosti na výši základního kapitálu. Správcem vkladu může být společník, jednatel nebo třetí osoba, která není ve spojení se společností.


  • Kdo může plnit funkci jednatele společnosti?

   Jednateli mohou být pouze zletilé osoby s plnou způsobilostí k právním úkonům, které nebyly odsouzeny za hospodářské nebo finanční trestné činy nebo trestné činy související s oborem, ve kterém má společnost podnikat, nebo souvisejícím oborem. Funkci jednatele nemůže vykonávat ten, kdo oznámil svůj úpadek nebo úpadek subjektu, v jehož statutárním orgánu funkci vykonával.


  • Jaký druh činnosti lze zvolit u založení sro Ostrava?

   Rozsah činnosti společnosti může být velmi široký. Před zpracováním dokumentace požádáme klienty, aby vlastními slovy definovali, co plánují dělat, a následně ověříme, zda plánovaná činnost vyžaduje prokázání kvalifikace a praxe v daném oboru v souladu s živnostenským zákonem. Nejběžnější je tzv. živnost volná, která nevyžaduje splnění žádných dalších požadavků. Může se však ukázat, že společnost bude provozovat řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti, které vyžadují jmenování tzv. odpovědného zástupce, který má vhodné kvalifikace a praxi.


  • Ve kterém městě si můžete založit společnost?

   Sídlo společnosti může být kdekoli v ČR. Sami působíme v Ostravě a adresu můžeme poskytnout v naší virtuální kanceláři (odkaz – viz nabídka). Pokud si však chcete založit společnost se sídlem v jiném městě, není to pro nás problém. Potřebujete pouze souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem společnosti. Podpis na souhlasu musí být ověřený (notář, Czech POINT). Zvolíte-li naši adresu v Ostravě, obdržíte souhlas se sídlem bez dalších poplatků a formalit.


  • Musím se s vámi sejít, abych založil společnost?

   Při založení sro Ostrava není potřeba se s našimi zaměstnanci osobně setkávat. V takovém případě jednáme na základě příslušných plných mocí. Příprava obsahu těchto plných mocí je zahrnuta v ceně. Je povinností klienta si je vytisknout, podepsat (u notáře nebo na nejbližším kontaktním místě Czech POINT) a originály zaslat do naší kanceláře.


  Ostatní služby

  • Virtuální sídlo

   Virtuální sídlo

   • Sídlo firmy od 250,-Kč/měsíc
   • Přebírání a skenování korespondence bez limitů a příplatků
   • Zasedací místnost v ceně
  • Prodej společností

   Prodej společností

   • Vše zahrnuto v ceně
   • Rychlé a spolehlivé provedení
   • Minimální formality
  • Likvidace společností

   Likvidace společností

   • Příprava kompletní dokumentace
   • Komplexní poradenství
   • Zajištění zastoupení u notáře