Prodej hotových společností

Popis ready-made společností

V naši nabídce najdete firmy na prodej Ostrava, tj. ready made sro a to neplátce i plátce DPH. Díky takovému řešení můžete zahájit podnikání okamžitě po převodu podílu.

Nabízíme ready made společnosti s jedním společníkem a jedním jednatelem. Oblast podnikání je velice široká (všechny živnosti volné). Hotové firmy dosud neuskutečňovaly činnost. Máte tedy záruku, že jejich ekonomická situace je transparentní a koupě takové ready made sro v Ostravě je úplně bezpečná.

Nevíte, zda koupit hotovou sro, která je plátce DPH? Plátcovství DPH umožňuje odpočet této daně a také dává nárok na její vracení např. u pořízení nového dopravního prostředku z jiné země EU. Díky koupi ready made společnosti registrované k DPH, nemusíte se obávat zdlouhavého postupu registrace.

 

Náklady na hotové s.r.o.

Cena za ready made společnosti Ostrava neplátce DPH činí 15.000,- Kč.

Hotové firmy na prodej registrované k DPH stojí 100.000,- Kč.

Cena zahrnuje nákup podílů ve společnosti, ověření podpisu na kupní smlouvě, přípravu a podání Vaším jménem žádosti o změnu údajů zapsaných do Obchodního rejstříku a pomoc v navázání spolupráce s účetní kanceláři.

Další náklady jsou:

  • soudní poplatek za změnu údajů zapsaných v OR (2.000,- Kč),
  • sídlo (pokud využijete naších služeb, roční náklady na sídlo činí pouze 3.600,- Kč – více)
  • odměna notáře (pouze v případě změny společenské smlouvy; cena je stanovená individuálně)

Díky volbě naší nabídky, od začátku znáte kompletní náklady na ready made sro Ostrava. Nebudete překvapení žádnými dodatečnými poplatky nebo navýšením cen. Veškeré nepředvídané náklady bereme na sebe.

Jak probíhá prodej společnosti plátce DPH

Před prodejem Vás požádáme o údaje nového společníka a nového jednatele, abychom připravili nezbytné podklady. Zašleme je Vám prostřednictvím e-mailu, abyste měli čas se s nimi v klidu seznámit.
Pak se sejdeme na CzechPOITu na Magistrátu města Ostravy, kde ověříme podpisy a provedeme vypořádání. Kromě schůzky v Ostravě, je možné uzavřít smlouvu dálkově (korespondenčně). Můžeme také přijet k Vám (dodatečně placená služba).
Po prodeji podáme za Vás žádost o změnu údajů zapsaných v Obchodním rejstříku. Jakmile údaje budou změněny, zašleme Vám platný výpis jako potvrzení.

Kolik času zabere prodej společnosti plátce DPH

Prodej připravíme během jedno dne. Žádost o změnu údajů v OR podáme dnem prodeje. Údaje nových majitelů jsou vidět v Obchodním rejstříku po cca 14 dnech.

Naše další služby