Student OSVČ – jak začít podnikat při škole?

Student OSVČ

Studenti: Prezenční versus dálkové studium

Jako student-podnikatel máte oproti zaměstnaným vrstevníkům různé výhody, včetně úlev při živnosti. Podnikání při studiu se často řadí mezi vedlejší výdělečné činnosti, které mají mírnější podmínky než hlavní. Například:

  • První rok podnikání neplatíte zálohy na pojištění.
  • Nemusíte platit povinné minimální zálohy.
  • Sociální pojištění platíte jen při vyšších příjmech.

 

Abyste mohli tyto výhody využít, musíte splňovat tato kritéria:

  • Věk 18–26 let.
  • Prezenční studium (u VŠ může být i kombinované, pokud doložíte potvrzení o studiu).

 

Pokud tyto podmínky nesplňujete, můžete si živnostenské oprávnění vyřídit také, ale budete muset platit minimální zálohy na pojištění hned od začátku podnikání. To se týká například studentů dálkového a kombinovaného studia SŠ.

 

TIP: Jako student OSVČ máte nárok na slevu na studenta v rámci daně z příjmu. Váš rodič může zároveň uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Podmínky založení živnosti studenta a výběr oboru

Rozhodli jste se podnikat? Než půjdete na úřady, promyslete si, jaký druh živnosti budete potřebovat, protože od toho se odvíjejí podmínky pro získání živnostenského oprávnění.

 

Můžete si vybrat z živností:

  • Ohlašovacích (volné, vázané a řemeslné).
  • Koncesovaných.

 

Nejčastější jsou živnosti volné, které můžete začít provozovat brzy po ohlášení na živnostenském úřadě. Můžete si vybrat z různých činností, jako je fotografování, marketing, grafika, překladatelství nebo maloobchod pro provozování e-shopu.

 

Pro získání volné živnosti stačí splnit tyto podmínky:

  • Plná svéprávnost (nejčastěji od 18 let, dokládá se platným občanským průkazem).
  • Bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů, který si úřad obstará; živnostník nesmí být dříve odsouzen za úmyslný trestný čin spjatý s podnikáním).

 

Ihned můžete podnikat také v případě živností vázaných a řemeslných, ale musíte navíc prokázat odbornou způsobilost (vzdělání či praxi), například pro činnosti malíře, účetního nebo kadeřnice.

 

Speciální kategorií jsou živnosti koncesované, k jejichž provozování potřebujete souhlas úřadů. Patří sem například doprava, provoz taxislužby nebo cestovní kanceláře.

Vyřízení živnosti – osobně nebo na dálku

Proces vyřízení je stejný, ať jste student nebo máte živnost jako hlavní činnost. Živnost ohlašujete podáním jednotného registračního formuláře (JRF), kterým informujete také zdravotní pojišťovnu, ČSSZ a finanční úřad. Správní poplatek činí 1 000 Kč.

 

Pokud zajdete osobně na živnostenský úřad, můžete se vydat na kteroukoli pobočku, třeba ve městě, kde studujete. Úředníci vám s vyplněním formuláře pomohou a zodpoví vaše dotazy.

 

Živnostenské oprávnění lze vyřídit také na dálku. Formulář musíte vyplnit sami a správní poplatek zaplatit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

A co potom?

Po ohlášení živnosti získáte své IČ a výpis z živnostenského rejstříku, který potvrzuje vaše oprávnění podnikat. Od té chvíle můžete vystavovat faktury. Pomůže vám buď účetní, nebo můžete použít online generátory faktur.

 

V prvním roce jako student OSVČ neplatíte zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Po skončení kalendářního roku však musíte podat daňové přiznání a odevzdat přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Následně doplatíte pojistné a případně daň podle výše vašich příjmů. Další povinnosti živnostníků jsou rozebrány v článku o daních a odvodech u vedlejší činnosti.