Agentura práce v České republice

Typy zprostředkování zaměstnání:

 1. služby vyhledávání zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance pro zaměstnavatele, kteří potřebují pracovní sílu – dále jen „vyhledávání a nábor
 2. najímání zaměstnanců, kteří budou vykonávat práci pro fyzické / právnické osoby (jedná se o formu agentury dočasného zaměstnávání) – dále jen “pracovní agentura
 3. poradenství v oblasti pracovních příležitostí – dále jen “poradenství

Povolení

Podmínkou pro získání povolení je ustanovení odpovědného zástupce, kterým může být jednatel společnosti a každá osoba, která je vázána smlouvou s firmou a má pracovní poměr minimálně 20 hodin týdně.

Zástupce odpovídá za řádné fungování společnosti a dodržování předpisů o  živnostenském podniání. Důležité je, že takovou funkci může vykonávat pouze ve vztahu k dané zprostředkovatelské společnosti a nemůže samostatně vystupovat v oblasti zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba.

A co víc:

 1. musí být plnoletý,
 2. musí mít plnou způsobilost k právním úkonům,
 3. nesmí být pravomocně odsouzen za hospodářské trestné činy,
 4. v předchozích 3 letech nevykonával funkci zástupce právnické osoby, člena statutárního orgánu nebo jinou funkci v orgánech právnické osoby, které bylo odňato povolení ke zprostředkování zaměstnání.
 5. musí mít odpovídající kvalifikaci, tj.:
  • absolvování vysoké školy a dvouletou praxi v odvětví zprostředkování zaměstnání nebo v odvětví, pro které má být zprostředkování zaměstnání povoleno,
  • nebo absolvování střední školy s maturitou a pětiletou praxí v oboru zprostředkování zaměstnání nebo v odvětví, pro které má být zprostředkování zaměstnání povoleno.

 

Žádost o povolení se podává na generálním ředitelství Úřadu práce nebo na kontaktních místech. Kromě uvedení zástupce je třeba k žádosti přiložit:

 • Údaje o žadateli
 • Předmět a místo podnikání
 • Forma zprostředkování (vyhledávání a nábor / pracovní agentura / poradenství)
 • Druhy prací, pro které se předkládá žádost o povolení ke zprostředkování,
 • Údaje zástupce + prohlášení, ve kterém souhlasí s výkonem funkce,
 • Přílohu k žádosti představují adresy provozoven, které se budou zprostředkováním zabývat, a doklady potvrzující kvalifikaci zástupce.

Poplatky

V případě pracovní agentury bude navíc nutné složit kauci na výzvu generálního ředitelství Úřadu práce ve výši 500 000 Kč. Je nutné ji složit na vyžádání na vyhrazený účet. Kauce bude složena po celou dobu platnosti povolení. Slouží především k ochraně zájmů osob zaměstnaných agenturou.

Společnost, která se zabývá zprostředkováním práce je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti pro případ úpadku.

Vydání povolení pro pracovní agenturu je zpoplatněno částkou 25 000 Kč (opětovné vydání povolení je 15 000 Kč).

Pokud by se firma měla zabývat vyhledáváním a náborem nebo poradenstvím – povolení stojí 5000 Kč.

První povolení ke zprostředkování se vydává na 3 roky a další na dobu neurčitou. Na povolení se čeká cca 2-2,5 měsíce.