Změny v dohodě o provedení práce v roce 2024

Dohoda o provedení práce - základní informace

Dohoda o provedení práce je smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, sloužící k omezenému přivýdělku. Často ji využívají studenti, důchodci nebo lidé na mateřské či rodičovské dovolené. Je oblíbená i mezi těmi, kteří zvažují činnost jako OSVČ, ale nechtějí řešit povinné registrace. Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti (DPČ) má DPP jednorázový charakter a specifické náležitosti.

DPP z pohledu zaměstnavatele

Hlavním rysem DPP je omezení na 300 hodin ročně. S jedním zaměstnancem můžete uzavřít libovolný počet DPP na různé činnosti, ale celkově smí odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Při překročení tohoto limitu je smlouva neplatná a hrozí vám sankce za nelegální zaměstnávání.

 

DPP musí být vždy sjednána písemně, obsahující hlavní náležitosti jako:

  • identifikaci obou smluvních stran,
  • druh a rozsah práce,
  • místo výkonu práce,
  • pracovní dobu a její rozvržení včetně přestávek,
  • mzdu a způsob odměňování,
  • výměru dovolené a způsob jejího určení,
  • postup při ukončení pracovního poměru.

 

Smlouva může být v listinné nebo elektronické podobě, což oceníte zejména při podnikání na dálku.

Změny v DPP od 1. 1. 2024

Minimální a zaručená mzda: Od ledna 2024 nesmí být hodinová mzda na DPP nižší než minimální hodinová mzda, která je 112,50 Kč. Při nižší dohodnuté odměně musíte rozdíl doplatit.

 

Home office a práce na dálku: Vybrané skupiny zaměstnanců (např. těhotné ženy, pečující o děti mladší 9 let nebo osoby závislé) mohou požádat o práci na dálku. Pokud vyhovíte, musíte režim home office písemně ošetřit ve smlouvě, případně zdůvodnit odmítnutí. Náklady na práci na dálku hradíte buď ve skutečné výši, paušálně (4,50 Kč za hodinu) nebo dle dohody náhrada nepřísluší.

 

Dovolená: Od ledna 2024 mají dohodáři nárok na dovolenou, pokud odpracují alespoň 80 hodin v kalendářním roce a dohoda trvá minimálně 4 týdny. Nevyčerpanou dovolenou musíte proplatit.

Změny v DPP od 1. 7. 2024

Centrální evidence dohod: Všechny DPP musíte hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) za účelem sledování limitů pro odvody a zamezení nelegální práce. Evidence se týká i smluv uzavřených před 1. 7. 2024, pokud jsou stále aktivní. Do 20. dne následujícího měsíce musíte oznámit výši příjmů všech dohodářů, i kdyby byly nulové. ČSSZ spustí nové elektronické podání VPDPP – jednotný výkaz příjmů pro DPP.

Změny v DPP od 1. 1. 2025

Režim oznámených dohod: Každý zaměstnanec může mít jednu oznámenou dohodu na měsíc, kterou musíte „zamluvit“ u ČSSZ. Příjem z oznámené DPP do 25 % průměrné mzdy (cca 10 500–11 000 Kč) je osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

 

Režim neoznámených dohod: Ostatní DPP stejného zaměstnance podléhají standardním odvodům a zálohové dani, kromě dohod v režimu malého rozsahu (příjem do 4 000 Kč měsíčně).

Vyplatí se brigáda na DPP v roce 2024?

Po novelizaci zákoníku práce může být zaměstnávání na DPP pro zaměstnavatele dražší. Podle průzkumu Hospodářské komory v roce 2024 snížilo 60 % firem počet dohodářů nebo přerozdělilo jejich práci mezi ostatní zaměstnance. Od roku 2025 bude DPP považována za klasické zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu dle výše příjmu.