Kdy je výhodné být plátcem DPH?

plátcem DPH

Kdo je plátcem DPH?

Plátcem DPH je právnická nebo fyzická osoba, která může v rámci své podnikatelské činnosti nakupovat zboží nebo služby s uplatněním daňového odpočtu. Výše odpočtu závisí na aktuálních sazbách DPH pro daný rok, které jsou momentálně 21, 15 a 10%. Po skončení období je plátcovi vrácena procentuální částka z kupní ceny státem, což znamená, že podnikatel nakupuje zboží bez započítané daně.

Kdy se stávám plátcem DPH?

Stát se plátcem DPH je zákonem povinné v okamžiku, kdy dosáhnete obratu přesahujícího 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. V případě, že váš obrat tuto částku nepřekročil, ale rozhodnete se dobrovolně se zaregistrovat k DPH, musí finanční úřad schválit vaši registraci.

 

Obrat pro účely DPH zahrnuje všechny částky získané podnikáním v České republice za dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby. Do tohoto obratu se nezapočítávají peníze získané prodejem dlouhodobého majetku nebo příjmy z občasné doplňkové činnosti.

Registrace plátce DPH

Pokud splníte podmínky pro povinnost stát se plátcem DPH, musíte se zaregistrovat na finančním úřadě nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po překročení obratu jednoho milionu korun.

 

Lhůty jsou ilustrovány na příkladu: pokud překročíte obrat v lednu, musíte se registrovat do 15. února a oficiálně se stáváte plátcem od 1. března, od tohoto data vystavujete faktury s DPH a plníte všechny administrativní povinnosti plátců DPH.

 

V případě dobrovolné registrace k DPH můžete tento krok provést kdykoliv, ale plátcem DPH se nestáváte automaticky, a žádost o registraci může být odmítnuta.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH?

Výhodnost být nebo nebýt plátcem DPH závisí na vaší pozici na trhu podnikání. Je výhodné stát se plátcem DPH, pokud jsou vaši zákazníci plátci DPH nebo pokud nakupujete od firmy, která je plátcem DPH, i když váš roční obrat nepřesahuje 2 000 000 Kč.

 

Další situace, kdy se vyplatí být plátcem DPH, může nastat, pokud máte nižší příjmy než výdaje za nakoupené zboží. Stát vám poté vrátí rozdíl mezi DPH při nákupu a DPH při prodeji zboží koncovým zákazníkům.

 

Také se vyplatí být plátcem DPH, pokud uplatňujete vyšší sazbu DPH na zakoupené zboží od dodavatele než na zboží, které prodáváte zákazníkům.

Kdy se vyplatí být neplátcem DPH?

Nevýhodné je být plátcem DPH, pokud vaši zákazníci nejsou plátci DPH nebo pokud jste v roli zákazníka vůči firmě, která není plátcem DPH. V takových případech je obvykle výhodnější neplatit daně z přidané hodnoty.

 

Další situace, kdy se vyplatí být neplátcem DPH, může nastat, pokud jsou vašimi zákazníky spotřebitelé, kteří téměř vždy DPH neplatí. Také pokud uplatňujete nižší sazbu DPH na zakoupené zboží od dodavatele než na zboží, které prodáváte zákazníkům.

Nevýhody plátců DPH

I když mohou plátci DPH těžit z několika výhod, existuje několik aspektů, na které je třeba dát pozor. Hlavní nevýhodou je vysoká administrativní zátěž, která obvykle vyžaduje účetní. Plátci DPH mají povinnost vytvářet daňové doklady pro zákazníky, vést a podávat daňová přiznání k DPH a podávat kontrolní hlášení.

 

Tyto dokumenty musí být podávány elektronicky v stanovených termínech a musí být archivovány minimálně po dobu 10 let.

 

Nyní víte, kdo je plátcem DPH, jak se jím stát, a znáte výhody a nevýhody. Pokud váháte ohledně toho, zda se zaregistrovat jako plátce DPH, můžete se obrátit na nás!