První zaměstnanec – na co nezapomenout, když se stáváte zaměstnavatelem?

První zaměstnanec

Pracovní smlouva

Pokud máte v úmyslu zaměstnat pracovníka, je nezbytné sestavit příslušnou smlouvu – obvykle se jedná o pracovní smlouvu. V této smlouvě musíte uvést informace, jako je pozice, místo výkonu práce a datum zahájení práce. Ve smlouvě nebo v samostatném dokumentu musíte také stanovit mzdu a termín platby. Zaměstnanec by měl obdržet jednu kopii této smlouvy. Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou nebo maximálně na 3 roky.

Sociální pojištění

Nejprve byste měli zjistit, ke kterému okresnímu úřadu sociálního pojištění patříte – můžete k tomu použít tuto stránku. Správný úřad závisí na sídle vaší firmy. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, bude to úřad, který závisí na vašem bydlišti.

 

Poté musíte prostřednictvím webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) podat žádost do rejstříku zaměstnavatelů – toto musíte udělat do 8 dnů od přijetí vašeho prvního zaměstnance. Poté obdržíte variabilní symbol zaměstnavatele, který můžete používat při korespondenci s ČSSZ. Navíc musíte registrovat každého dalšího zaměstnance v České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) – máte na to také 8 dnů od vzniku pracovního poměru a můžete to provést online. Pokud jde o sociální pojištění, zaměstnanec platí 6,5 % a zaměstnavatel 25 % z hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění zaměstnance

Chcete-li zaměstnat pracovníka, nemůžete zapomenout na jeho zdravotní pojištění. Jeho výše činí 13,5 % hrubé mzdy, přičemž 4,5 % platí zaměstnanec a 9 % zaměstnavatel. Nejprve však musíte nového zaměstnance zaregistrovat u zdravotní pojišťovny, použijte “Formuláře prohlášení a registrace zaměstnavatele”. Poté musíte informovat zaměstnancova pojišťovatele do 8 dnů od zahájení jeho práce. Příslušné dokumenty obvykle naleznete na webových stránkách pojišťoven.

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Stává se, že zaměstnanci utrpí úraz nebo onemocní  v důsledku plnění pracovních povinností. V takovém případě mohou požádat o odškodnění. Proto nesmíte zapomenout na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které je povinné, pokud zaměstnáváte alespoň jednoho zaměstnance.

Finanční úřad

Současně, tedy do 8 dnů od zahájení práce zaměstnancem, se musíte zaregistrovat jako daňový poplatník za zaměstnance. Nejjednodušší způsob, jak to provést, je přes webovou stránku finančního úřadu. Tam musíte vyplnit daňový formulář pro osoby provádějící podnikatelskou činnost.

Lékařské pracovní prohlídky

Zaměstnanci zaměstnaní v České republice musí podstoupit komplexní lékařskou prohlídku. Důležité je, že v je tato prohlídka hrazena z vašeho rozpočtu. Zaměstnanci mohou začít plnit své povinnosti až poté, co tuto prohlídku podstoupí. Na začátku probíhají tzv. vstupní prohlídky, které zahrnují:

  • krevní a močový test,
  • audiometrické a oftalmologické vyšetření,
  • ohodnocení dýchacího systému,
  • dermatologické vyšetření,
  • měření krevního tlaku.

Po určité době se provádějí pravidelné prohlídky – jejich frekvence záleží na kategorii práce. Tyto prohlídky jsou podobné těm na začátku, k nim však přibývá psychologické vyšetření a vyšetření pohybového aparátu.

Bezpečnost práce a protipožární ochrana

Nesouvisí s tím, jaký druh činnosti provádíte, musí zaměstnanec absolvovat školení z protipožární ochrany (FP) a BOZP na začátku práce. Školení může probíhat živě i formou e-learningu. Mějte také na paměti, že jako zaměstnavatel musíte vést dokumentaci o BOZP a tzv. knihu nehod, do které jste povinni zaznamenávat všechny informace o případných pracovních úrazech.