Číslo EORI – co to je a jak ho získat?

EORI

Co je číslo EORI a k čemu slouží?

EORI je unikátní identifikační číslo používané v celních postupech. Každá firma, která plánuje přepravovat zboží přes hranice EU nebo do zemí mimo Unii, musí mít toto číslo. Pokud jste tedy firmou nebo živnostníkem, který plánuje export nebo import zboží mimo EU, musíte se zaregistrovat a získat číslo EORI před odesláním zásilky. Název EORI je zkratkou z anglického Economic Operator Registration and Identification, a termín “EORI number” v angličtině se také používá.

 

V praxi slouží číslo EORI k identifikaci obchodních subjektů a pomáhá dodržovat celní a obchodní předpisy EU. Je nezbytné pro plynulé překračování hranic a bude používáno převážně v dopravních dokumentech, jako jsou celní deklarace.

Kde získat číslo EORI?

Registrace čísla EORI probíhá v členském státě EU, ve kterém má sídlo podnikatel. Pokud tedy například jste podnikatelem z České republiky, který chce obchodovat s zeměmi mimo EU, musíte podat žádost o číslo EORI v České republice, konkrétně na celním a daňovém úřadě.

 

Každý členský stát EU má svůj vlastní systém přidělování čísel EORI a obvykle je za tuto záležitost odpovědný národní celní a obchodní orgán.

Co dělat, pokud nevedete podnikatelskou činnost, ale potřebujete číslo EORI?

Pokud nevedete podnikatelskou činnost, ale potřebujete číslo EORI, celní úřady umožňují vytvoření jednorázového čísla EORI. Toto dočasné číslo je přidělováno náhodně a lze jej snadno získat pomocí online aplikace.

Postup registrace čísla EORI

Žádost o přidělení identifikačního čísla pro účely zahraničního obchodu lze podat online nebo osobně na libovolném celním úřadě. Registrační formulář lze stáhnout ze webové stránky celního úřadu nebo vyplnit interaktivní verzi online. Ve formuláři je třeba uvést základní informace o firmě a pokud jste plátce DPH, přiložte k žádosti osvědčení o registraci DPH.

 

Celní orgány zkontrolují poskytnuté informace a po pozitivní verifikaci přidělí číslo EORI. Obvykle je rozhodnutí doručováno elektronicky a celý proces registrace trvá přibližně 2 pracovní dny.

Pokud jste plátce DPH, je také vhodné se seznámit se zásadami zdanění DPH při obchodu s zeměmi mimo EU, které se liší od pravidel týkajících se dodávek uvnitř EU.

 

Nemusíte se starat o formality. Rádi vám pomůžeme s procesem registrace čísla EORI – kontaktujte nás a začneme jednat!