S.r.o. a a.s. – jaký je rozdíl?

s.r.o.

Založení obchodní společnosti

S.r.o.

Při založení s.r.o. musíte navštívit notáře a s ním sepsat zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu (v případě více společníků s.r.o.). Dále musíte získat živnostenský list a pokud základní kapitál přesáhne 20 000 Kč, otevřít bankovní účet pro jeho složení a pak nechat s.r.o. zapsat do obchodního rejstříku.

 

A.s.

Pro založení akciové společnosti také musíte navštívit notáře a s ním sepsat zakladatelskou listinu a stanovy společnosti. Stejně jako u s.r.o. potřebujete živnostenský list, otevřít bankovní účet a provést zápis a.s. do obchodního rejstříku. Akciová společnost může mít i jednoho akcionáře, ale obvykle má více akcionářů, což ji činí složitější při založení.

Finanční náklady

Při založení a.s. platíte vyšší odměny notáři a další poplatky ve srovnání se založením s.r.o. Cena závisí na počtu společníků a.s.

Základní kapitál

Základní kapitál a.s. je výrazně vyšší než u s.r.o. – minimálně 2 000 000 Kč, nebo dokonce 20 000 000 Kč v případě veřejného úpisu akcií. U s.r.o. může být základní kapitál jen 1 Kč, a pro částky do 20 000 Kč není povinnost zřizovat bankovní účet pro jeho složení před zápisem do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu může také ovlivnit důvěryhodnost vaší firmy.

Ručení za závazky

U s.r.o. i a.s. se ručí majetkem společnosti za její závazky. U s.r.o. ručí společníci pouze do výše svých neuhrazených vkladů do základního kapitálu, zatímco u a.s. akcionáři neručí za závazky společnosti.

Vedení společnosti

A.s. má dvě možnosti řízení – monistický a dualistický. Monistický systém zahrnuje správní radu jako statutární orgán, zatímco dualistický systém má představenstvo a dozorčí radu. U s.r.o. je jediným statutárním orgánem jednatel, a pokud existuje pouze jeden společník, nemusí svolávat valnou hromadu.

Rozhodování klientů

Pro klienty je obvykle nepodstatné, zda obchodují s a.s. nebo s.r.o., protože obě formy ručí za své závazky celým svým majetkem. Výše základního kapitálu může však ovlivnit důvěryhodnost a prestiž společnosti. A.s. obvykle působí jako větší a stabilnější subjekt, ale nese s sebou také vyšší náklady na založení a provoz.