3 způsoby zdanění OSVČ

Typy podnikání

Volná činnost (neregulovaná)

Založení tohoto typu podnikání je charakterizováno jednoduchými postupy a nízkými náklady jak při registraci, tak při dalším provozování podniku. Pro zahájení je nezbytné dosáhnout plnoletosti, mít plnou právní způsobilost a nemít záznamy v trestním rejstříku. Je také vyžadován doklad totožnosti. V dalším kroku je třeba v příslušném úřadu stanovit rozsah činnosti, vyplnit potřebné dokumenty a zaplatit příslušný poplatek. Do oblasti tzv. volné činnosti (neregulované) patří mimo jiné velkoobchodní a maloobchodní obchod, obchodní a služební zprostředkování, poradenství v oblasti IT a softwaru, správa a pronájem nemovitostí, překladatelské, marketingové a poradenské služby, výroba zařízení a stavebních materiálů, a také textilní výrobky.

Řemeslná činnost

Osoby, které chtějí provozovat tento typ podnikání, musí předložit odpovídající certifikáty nebo doklady potvrzující jejich odborné vzdělání nebo pracovní zkušenosti v oblasti plánované činnosti nebo v souvisejících oblastech. Řemeslná forma podnikání zahrnuje například kovářství, zámečnictví, zpracování kovů, provádění oprav a renovací vozidel a mechanických zařízení, poskytování holičských a kosmetických služeb, výrobu, montáž a servis elektrických zařízení a strojů, dřevařské, zednické, truhlářské, pokrývačské, instalační a malířské práce, a také provozování fotografických služeb a gastronomie.

Koncesovaná činnost

Vyžaduje získání speciálního povolení. Příklady takové činnosti zahrnují výrobu a distribuci alkoholu, obchod s výbušninami, zbraněmi a střelivem, stejně jako s nebezpečnými materiály. Dalšími příklady jsou pyrotechnické služby, pořádání školení v oblasti střelby, výroba a distribuce elektrické energie, přeprava cestujících a zboží, pořádání veřejných aukcí, činnost cestovních kanceláří, ochrana majetku a detektivní služby. Všechny tyto činnosti vyžadují speciální povolení a licence.

Vázaná činnost

Provozování tohoto typu činnosti vyžaduje odpovídající zkušenosti a profesní kvalifikaci. Zahrnuje různé oblasti, jako jsou geologické práce, výroba cigaret a zpracování tabáku, výroba a zpracování paliv a olejů, výrobu a zpracování nebezpečných chemických látek a jejich prodej, obchod s hospodářskými zvířaty, poradenské služby v oblasti účetnictví, činnosti související s tělesnou kulturou a sportem a mnoho dalšího.

Jednotná daň pro OSVČ

Možnost využití této výhody mají osoby, jejichž roční příjem nepřesahuje ekvivalent přibližně 178 000 korun, nejsou aktivními plátci DPH (např. využívají tzv. subjektivního osvobození) a nemají žádné dodatečné příjmy z práce. Je třeba poznamenat, že obvykle čeští rezidenti mohou zvolit možnost samozaměstnání prostřednictvím firmy. Nicméně cizinci podléhají určitým formálním omezením, jako je platnost povolení k pobytu a povinnost předložit některé dokumenty ze zahraničí.

OSVČ - paušální daň

Od roku 2021 platí v České republice nový daňový systém známý jako paušální daň, který se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné na vlastní účet. V tomto systému místo tradičních záloh na daň z příjmu, důchodových pojištění a zdravotního pojištění platí plátci jednu pevnou zálohu. Tato platba se provádí každý měsíc v účetním období a má pevnou hodnotu. Plátci není vyžadováno, aby určili, na co přesně jsou tyto peníze používány.

 

Paušální záloha zahrnuje:

  • Pevnou zálohu na daň z příjmu v paušálním systému ve výši 100 Kč,
  • Pevnou zálohu na důchodová pojištění, zahrnující pojištění důchodové, invalidní a státní zaměstnanosti,
  • Pevnou zálohu na zdravotní pojištění.

 

Termín platby paušální zálohy připadá na 20. den každého kalendářního měsíce a měl by být proveden na účet příslušného místního daňového úřadu.

Daň z příjmu pro OSVČ

V České republice platí dvě sazby daně z příjmu (PIT) ve výši 15 % nebo 22 %. Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH a jejichž příjem nepřesahuje 1 000 000 Kč, mohou zvolit pevnou sazbu daně ve výši 5740 Kč, kterou je třeba platit každý měsíc. Tato částka zahrnuje jak zdravotní, tak důchodové pojištění. České úřady nabízejí dvě možnosti volby způsobu účtování:

  • paušální účtování ve výši 60 % příjmů,
  • účtování na základě skutečně vynaložených nákladů.

 

V případě první možnosti musí majitel vést dokumentaci o svých příjmech, zatímco druhá možnost vyžaduje vedení finanční evidence. Zdravotní pojištění je dobrovolné, což znamená, že podnikatelé nejsou povinni jej platit. Nicméně existuje povinnost platby sociálního pojištění. Minimální částka pojistného činí 2,588 Kč.

Pokud se podnikatel rozhodne pro dobrovolné zdravotní pojištění, platí se mu sazba 13,5 % z výpočtové základny. Pro osoby samostatně výdělečně činné není základní sazba nižší než stanovená minimální částka, která činí více než 17 000 Kč a je vypočítávána na základě průměrné mzdy z předchozího roku. V tomto případě minimální částka pojistného činí 2,393 Kč.