Daň z příjmů – důležité informace

Daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob zůstává na následující úrovni:

 • 15 % – platí pro daňové poplatníky, kteří dosahují příjmů do 48násobku průměrné mzdy (v roce 2023 činí toto částku 1 935 552 Kč),
 • 23 % – příjem nad hranici 48násobku průměrné mzdy bude zdaněn vyšší sazbou.

 

Tato daň zahrnuje:

 • příjmy z závislé činnosti,
 • příjmy z nezávislé činnosti,
 • příjmy z kapitálových aktiv,
 • příjmy z pronájmu,
 • příjmy ze samostatné výdělečné činnosti,
 • příjmy z trvalého majetku,
 • výhry a ceny z některých her a soutěží,
 • jiné příjmy.

Kdy se platí daň z příjmů fyzických osob?

Pokud máte daňovou rezidenci v České republice, musíte platit daň z příjmů za všechny příjmy – jak z tuzemských, tak zahraničních zdrojů. Nemáte daňovou rezidenci v České republice? V takovém případě byste měli platit daň v České republice pouze z příjmů pocházejících ze zdrojů nacházejících se v této zemi. Navíc daň z příjmů by měli platit i poplatníci, kteří pobývají na území České republiky nejméně 183 dní v roce, protože dle českých přepisů jsou považováni za daňové rezidenty ČR.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Všichni poplatníci by měli podat daňové přiznání, pokud jejich příjmy přesáhnou 15 000 Kč. Výjimkou jsou například příjmy zdanitelné u zdroje. Zaměstnavatel je povinen připravit a podat takové přiznání jménem zaměstnance, pokud o to v dostatečném časovém předstihu požádá.

Registrace daně z příjmů fyzických osob

Všechny subjekty, které by měly platit daň z příjmů, by měly provést registraci této dani. V případě fyzické osoby, která je zaměstnána její registraci provede zaměstnavatel.

Daňová povinnost právnických osob

Pokud jde o daň z příjmů právnických osob, sazby jsou následující:

 • 19 % – tato sazba daně platí pro právnické osoby, tj. obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné společnosti) a také zahraniční společnosti, které dosahují příjmů ze zdroje na území České republiky.
 • 5 % – tato sazba daně platí pro investiční fondy.
 • 0 % – tato sazba daně platí pro instituce důchodového pojištění nebo penzijní fondy.
 • 15 % – sazba spojená s samostatnou daňovou základnou podle § 20b, týká se příjmů z podílů na: vyrovnání, zisku, likvidačním zůstatku nebo podobných transakcích, v částce zahrnující daň odečtenou v zahraničí nebo pro poplatníky, kteří jsou komplementáři komanditní společnosti nebo společníky veřejné obchodní společnosti; část samostatné daňové základny tvoří také část příjmů komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti.

Kdy se musí platit daň z příjmů právnických osob?

Pokud jde o daň z příjmů právnických osob, daňoví rezidenti České republiky jsou povinni platit daně zahrnující příjmy jak z území této země, tak zahraničních zdrojů. Pokud nejste rezidentem České republiky, ale vykonáváte na jejím území ekonomické činnosti, měli byste platit daně pouze z příjmů z českých zdrojů.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Všechny registrované subjekty by měly podat daňové přiznání za dané zdaňovací období do konce prvního čtvrtletí následujícího zdaňovacího období. Pokud právnická osoba chce nebo má povinnost využit služeb daňového poradce termín ten se prodlužuje na půl roku.

Registrace daně z příjmů právnických osob

Každá společnost by měla provést registraci daně z příjmů do 15 dnů od zahájení ekonomické činnosti. Existuje také speciální online formulář, který lze vyplnit. V dokumentu by měly být uvedeny následující informace:

 • identifikační údaje a kontaktní údaje vaší společnost,
 • informace o vaší ekonomické činnosti,
 • číslo bankovního účtu, ze kterého budete platit daně,
 • předpokládanou částku daně.

Poté vám bude do 30 dnů doručeno rozhodnutí o registraci a přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ).

Je třeba poznamenat, že registrováním daně z příjmů právnických osob se nestanete plátcem DPH. Pokud to chcete nebo je to prostě potřeba, musíte se k DPH zaregistrovat zvlášť.