Daně a kryptoměny

Kryptoměny se staly investičním fenoménem, zejména po jejich výrazném nárůstu hodnoty. Podle studie společnosti Bit.Plus Češi v roce 2023 investovali do kryptoměn přibližně 3,8 miliardy korun, což vyvolává otázky ohledně jejich zdanění.

Zdanění kryptoměn není jednoduché

Zdanění kryptoměn představuje složitou problematiku plnou mýtů a nejasností, což vedlo finanční správu k zahájení kontrolních akcí. Pojďme si vysvětlit, které transakce podléhají zdanění.

Jaké transakce podléhají zdanění?

Musíte zdanit příjmy z prodeje, směny nebo jiného využití kryptoměny, ať už peníze převedete na bankovní účet, ponecháte v aplikaci, směníte kryptoměnu za jinou, nebo ji použijete k nákupu zboží či služeb.

 

Zdanit musíte také těžbu kryptoměn, pokud ji provozujete jako živnost.

Kdy nemusíte platit daň?

Pokud pouze vlastníte kryptoměny a jejich hodnota se mění, ale neobchodujete s nimi, nemusíte platit daň. Například pokud si koupíte bitcoin a necháte ho ve své peněžence bez dalších transakcí, nedochází k žádné zdanitelné události.

Jak zahrnout kryptoměny do daňového přiznání?

Příjmy z kryptoměn patří mezi ostatní příjmy z převodu podle zákona o daních z příjmů. I když kryptoměny nejsou uznávány jako peněžní prostředky a jejich obchodování není považováno za platební službu, jedná se o správu vlastního majetku, což přesahuje příležitostné příjmy do 30 000 Kč.

 

Kryptoměny nelze považovat ani za kapitálové příjmy, a proto na ně nelze aplikovat osvobození jako u transakcí s cennými papíry.

Jak zdanit kryptoměny jako zaměstnanec?

Jestliže jste zaměstnanec a nevytváříte další příjmy nad 20 000 Kč ročně mimo váš hlavní pracovní poměr, nemusíte podávat daňové přiznání. To platí za předpokladu, že jste podepsali prohlášení k zaměstnavateli a vaše další příjmy, včetně těch z kryptoměn, nepřesáhnou zmíněnou hranici. Překročí-li však váš vedlejší příjem tento limit, je nutné se obrátit na daňového poradce a podat daňové přiznání.

Jak zdanit kryptoměny jako OSVČ?

Pro OSVČ, které kryptoměnami neobchodují jako s hlavním předmětem podnikání, se příjmy z kryptoměn uvádějí jako ostatní příjmy v daňovém přiznání. Je možné si odečíst nákupní cenu a poplatky jako výdaje. Uplatňujete-li paušální výdaje, mějte na paměti, že tyto se vztahují pouze na příjmy z podnikání, nikoli z kryptoměn.

Zdanění kryptoměn a paušální daň

Pokud se rozhodnete pro paušální daň, tato se aplikuje pouze na příjmy z podnikání. Pokud však vedle toho získáte jiné příjmy, které dohromady přesáhnou 50 000 Kč, musíte podat standardní daňové přiznání.

Daň ze zisku z kryptoměn a přepočet měn

Zisk z kryptoměn je daněn jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, kde výdajem je například nákupní cena a poplatky. Měnový přepočet provádějte podle aktuálního kurzu na dané burze, a pokud ztratíte, lze tuto ztrátu odečíst od zisku.