Postup při registraci společnosti s.r.o

Krok 1:

Založení společnosti, tzn. podepsání společenské smlouvy ve formě notářského zápisu. Tento úkon se musí uskutečnit před notářem. V tomto případě můžeme použít jedno ze 2 řešení. První, dražší řešení, spočívá v podepsání smlouvy s notářsky připraveným obsahem přizpůsobeným individuálním požadavkům a potřebám podepisujících společníků. Druhým řešením je podepsat smlouvu podle zjednodušené šablony (tzv. „stoeurová“ společnost). V tomto případě není možné upravit ustanovení smlouvy. Toto řešení se doporučuje spíše pro společnosti s jediným společníkem.

Krok 2:

Získání souhlasu vlastníka nemovitosti k zápisu sídla společnosti. Souhlas vydává vlastník prostor, tzn. osoba, která je zapsána v katastru nemovitostí k vybrané nemovitosti. Pokud si pro firmu vybíráme sídlo na virtuální adrese, potřebujeme podepsat smlouvu a zaplatit poplatek na zvolené období (např. půl roku, rok nebo dva roky předem). V případě fyzických prostor, můžete být požádáni o podepsání předběžné smlouvy a zaplacení zálohy.

Smlouvy na sídlo podepisuje jednatel jmenován v zakladatelské listině, který až do zápisu společnosti do obchodního rejstříku osobně odpovídá za závazky společnosti vyplývající ze smlouvy.

Krok 3:

Získání živnostenského oprávnění. Toto je další dokument potřebný k registraci společnosti. Doklad vydává živnostenský úřad. K získání oprávnění je třeba předložit úřadu opis notářského zápisu a souhlas majitele prostor se zápisem sídla společnosti. Oprávnění pro živnost volnou se vydává ihned, během jedné návštěvy. U živností řemeslných nebo vázaných to zpravidla netrvá déle než 5 dnů. O vydání koncesi se provádí řízení, na které má úřad 30 dnů. Správní poplatek je 1000 Kč.

Krok 4:

Vložení kapitálu na bankovní účet nebo do pokladny společnosti. Vklad peněžních prostředků na bankovní účet je povinen, je-li základní kapitál vyšší než 20 000 Kč. Za tímto účelem jděte do banky s opisem notářského zápisu. Zřízený účet je technického charakteru, slouží pouze k držení základního kapitálu až do zápisu společnosti v obchodním rejstříku. Banka vystaví potvrzení o splácení kapitálu (může si účtovat malý poplatek). Toto potvrzení se předkládá spolu se žádostí o registraci společnosti.

Krok 5:

Nejlepší je, když přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku provede notář, který notářský zápis připravil, díky čemuž nebudeme muset vyřizovat další formality v podobě přípravy návrhu na zápis společnosti i ušetříme na soudním poplatku. Za společnost s jedním společníkem si notář neúčtuje soudní poplatek. Za zápis společnosti s více společníky si notář účtuje soudní poplatek ve výši 2700 Kč. Pokud na soud žádost podáte sami, zaplatíte 6000 Kč.

 

Doklady získané v krocích 2-4 (souhlas majitele prostor se zápisem sídla společnosti, živnostenské oprávnění, potvrzení o zaplacení kapitálu na bankovní účet) doručte notáři, který zápis provádí. Notář by si měl samostatně zajistit výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde je zapsáno sídlo společnosti, protože do tohoto rejstříku má přímý přístup.

 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku by se měl objevit do 1-2 dnů od podepsání žádosti o přímý zápis notářem.