Pozastavení a obnovení podnikání

Pozastavení podnikání

V České republice je již mnoho let možné pozastavit jednoosobovou živnost. Toto je volba nejčastěji zvolená podnikateli, kteří chtějí dočasně přerušit provoz firmy, ale nechtějí ji likvidovat, protože vědí, že pravděpodobně budou moci znovu začít podnikat.

 

Jak pozastavit jednoosobovou živnost? Především je nutné podat příslušnou žádost na živnostenský úřad. V souvislosti s tím je třeba:

 

  • Vyplnit žádost o pozastavení podnikání. Tato žádost by měla obsahovat všechny potřebné informace o firmě.
  • V žádosti je třeba uvést datum začátku a konce pozastavení podnikání. Není možné to udělat na neurčito. Maximální doba obvykle činí několik let.
  • Žádost je třeba podat na příslušný živnostenský úřad (osobně), poštou nebo elektronicky (pokud máte kvalifikovaný elektronický podpis).
  • V některých případech může být nutné informovat o pozastavení firmy různé instituce, například finanční úřad.
  • V souvislosti s pozastavením podnikání je třeba také pozastavit další závazky. Jedná se o sociální a zdravotní pojištění. Pokud nenahlásíte pozastavení platby, budete muset nadále platit pojištění. Doba pozastavení nebude započítána do doby práce nutné k získání nároku na důchod.

 

Po uplynutí doby, po kterou má platit pozastavení, musí podnikatelé obnovit svou činnost. Můžete to udělat i dříve, ale v tomto případě musíte dodržet formality.

Důležité!

Zrušení a znovuzaložení podnikání v České republice nebude výhodným řešením. Tato volba by totiž znamenala povinnost zaplatit správní poplatek. Je tedy lepší rozhodnout se pro pozastavení podnikání, pokud zdravotních nebo finančních důvodů v současnosti nemůžete podnikat, ale víte, že se za nějakou dobu budete moci vrátit k podnikání.

Pamatujte, abyste dodrželi lhůty pro oznámení jednotlivých úřadů:

  • Správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna – 8 dní od následujícího měsíce.
  • Finanční úřad – 15 dní.

Obnovení podnikání

Pokud chcete obnovit podnikání konkrétně v den, který jste uvedli ve své žádosti, nemusíte tento fakt hlásit žádnému úřadu ani podávat žádosti. Je však dobré vědět, že je možné obnovit podnikání před uplynutím uvedené doby.

 

Pokud chcete podnikání obnovit dříve, informujte o tomto skutečnost písemně živnostenský úřad pomocí formuláře JRF. Informaci je třeba také sdělit správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.