Práce na dohodu, práce z domova – problémy na obzoru?

Novela zákoníku práce by měla začít platit od příštího roku a dle vyjádření Hospodářské komory to vypadá, že kvůli připravované administrativní a finanční zátěži zaměstnavatelů hrozí zánik pracovních dohod i práce z domova. Údajně totiž MSPV navrhuje administrativně náročnější změny pracovněprávních vztahů. Je tomu tak? Pojďme se na to podívat.

Důležitá poznámka: Novela je v připomínkovém řízení, a tak zatím není jasné, které konkrétní novinky se do ní dostanou a které nakonec nikoli. Tedy až na pár povinných bodů, kdy se jedná o sladění s evropskými směrnicemi (ty měly být dokonce implementovány již letos v srpnu).

Práce z domova (HO) – vyplatí se oblíbený benefit poskytovat?

Novela navrhuje, že zaměstnanci pečující o dítě do 15 let nebo těhotné zaměstnankyně budou mít právo na práci z domova. Tedy pokud tomu nebudou bránit vážné důvody či povaha práce. Ovšem ne každý typ práce to umožňuje, takže případné neposkytnutí HO musí zaměstnavatel obhájit. A nově by si mohli home office nárokovat i čerstvě nabraní a nezaškolení zaměstnanci.
Dále novela navrhuje povinnost hradit zaměstnanci na HO náklady v paušální výš za každou odpracovanou hodinu, a to i přesto, že taková práce může mít mnoho podob a náklady se tak diametrálně lišit. Půjde tak tedy o hodinový paušál, a to na plyn, elektřinu, vodu a také odpad.
A nově bude o třeba pro HO uzavřít i formální dohodu, ve které by mělo být uvedeno místo, odkud bude zaměstnanec při HO pracovat, a stanovit i rozsah práce a rozvržení pracovní doby.
Komora připouští, že u některých institutů spojených s HO je aktuální právní úprava kusá a její upřesnění by v praxi mohlo pomoci. Navržené změny ale podle ní svazují zaměstnavatele až příliš (u HO novela totiž značně oslabuje jejich pozici) a dávají velké nároky zaměstnancům.

4 chystané novinky u práce na dohodu (tedy DPP a DPČ)

  • Dohodáři budou mít nárok na dovolenou, který jim automaticky vznikne u takového pracovněprávního vztahu, který bude trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny (min. 28 dnů)
  • Zároveň budou mít lidé s dohodou nově i nárok na ošetřovné, a to na 5 dnů ročně
  • Dále budou mít i právo na příplatky za práci v noci a o svátcích + za překážky v práci
  • A navíc jim budou muset zaměstnavatelé rozvrhovat pracovní dobu na celý týden a garantovat jim takto daný počet hodin (přitom flexibilita u dohod dosud byla výhodou)

Mimochodem u práce na dohodu stále nedošlo ke zvýšení hranice výdělku, do kterého zaměstnavatel není povinen hradit odvody. Hranice 10 000 Kč z roku 2012 je ovšem v současné situaci silně neaktuální a činí tak práci na dohodu pro zaměstnavatele ještě méně atraktivní.