Daň z silnic v roce 2024

daň z silnic

Změny v zákonech o silniční dani od 1. ledna

Českou silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani, který byl novelizován ke dni 1. ledna 2024. V souladu se změnou bylo zavedeno několik úprav, které budou mít větší nebo menší dopad na podnikatele a uživatele českých silnic. V souvislosti s tím:

 

 1. Zákon č. 432/2022 Sb., který mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a další související zákony – informace o vozidlech pro účely silniční daně budou čerpány z evidence silničních vozidel namísto zrušených registračních dokladů. Podle §4 odst. 1 zákona o silniční dani ‘poplatníkem silniční daně je osoba, která je zapsaná jako provozovatel vozidla podléhajícího zdanění v evidenci silničních vozidel’.
 2. Zrušení § 6 zákona o silniční dani – změny spojené se zrušením sazeb silniční daně, které nebyly v praxi používány.
 3. Zákon č. 349/2023 Sb., který mění zákony týkající se konsolidace veřejných rozpočtů – změna se týká zdanění vozidel, u kterých dochází ke změně poplatníka. Tato vozidla jsou předmětem zdanění pouze u nového poplatníka v daném kalendářním měsíci. Pokud v daném měsíci dojde k opakovaným změnám poplatníka, vozidlo bude předmětem zdanění pouze u posledního z nich. Jedná se o podstatnou změnu, neboť v předchozích letech museli platit daň všichni majitelé postupně.

 

 • Kromě toho je vozidlo vybavené speciálním výstražným světlem modré nebo modro-červené barvy osvobozeno od silniční daně, pokud jsou informace o světlech nahlášeny do evidence silničních vozidel. Už není požadováno, aby vozidlo mělo zvukové zařízení.
 • Pokud během daňového roku dojde k přestavbě vozidla, výše daně za každý měsíc bude stanovena na základě údajů z evidence silničních vozidel platných na začátku daného kalendářního měsíce nebo v případě první registrace vozidla – v daném měsíci.

Kdo musí platit silniční daň v České republice?

V roce 2022 byly provedeny změny, které nyní ovlivňují daňová přiznání, která je nutné podat do konce letošního ledna za rok 2023. Týkaly se především zrušení silniční daně pro osobní a dodávková vozidla do 12 tun. Naopak nákladní vozidla s vyšší hmotností jsou zdaněna nižší sazbou než dosud.

 

Silniční daní jsou zasažena nákladní vozidla kategorie N2, N3 s povolenou celkovou hmotností 12 tun a více, a jejich přívěsy kategorie 03, 04 s povolenou celkovou hmotností nejméně 12 tun, která jsou zaregistrována v České republice.

Silniční daň se netýká vozidel:

 • s výjimečnými registračními značkami,
 • s určením kategorie N,
 • terénní kategorie N,
 • kategorie O s nadstavbou DA,
 • vybavených zvukově-světelnými varovnými zařízeními,
 • tvořících národní strategické rezervy (která nejsou používána pro podnikatelské účely),
 • kategorie O, pokud poplatník daně z částečného zdanění je také poplatníkem daně z částečného zdanění za vozidlo kategorie N s kódem karoserie BD,
 • patřících diplomatickým nebo konzulárním misím,
 • poskytujících zdravotnické služby,
 • vlastněných horskou nebo dolní záchrannou službou,
 • vlastněných Červeným křížem,
 • vlastněných správci nebo vlastníky silnic, pokud jsou používány výhradně k zajištění průjezdnosti nebo dostupnosti silnic.
 • Od roku 2024 budou také tato vozidla navíc vybavena světelnými zařízeními, která byla zaregistrována, aniž by bylo nutné mít zvukový účinek, jak jsme psali výše.

 

V roce 2022 byla také zrušena povinnost registrovat vozidlo do silniční daně. Pokud bylo vozidlo zaregistrováno dříve, nebylo nutné provádět žádné zrušení.

Daňová přiznání - vyúčtování silniční daně za rok 2023

Do posledního lednového dne roku 2024 je nutné podat daňová přiznání za rok 2023. Je nutné zahrnout vozidla, která podléhají zdanění silniční daní, pokud daně činí více než 0 Kč, vozidla, která využívají daňového zvýhodnění, nebo osvobozená vozidla, pokud by jinak daně částečně nepřesáhly 0 Kč.

 

Upozornění! Při podávání daňového přiznání firmy s několika vozidly musí navíc vyplnit přílohu k prohlášení. Daňový dodatek vyplývá z toho, že v tabulce připojené k formuláři nebylo dostatek místa pro vypsání několika automobilů. V příloze k prohlášení je 32 řádků, do kterých je třeba zapsat údaje o vozidlech patřících firmě a podléhajících zdanění nebo osvobozených podle předpisů.

Jaká je výše silniční daně v roce 2024?

V roce 2023 byly zrušeny zálohy na silniční daň, a proto se nyní platí jednorázově. Výše silniční daně závisí na typu karoserie nákladního vozidla a počtu náprav.

 

Výše silniční daně pro vozidlo podléhající zdanění kategorie N s kódem karoserie BA nebo BB:

 

 

Počet náprav vozidla


Maximální povolená hmotnost v tunech


Výše daně v českých korunách


2 12-13 800
13-14 2300
14-15 3200
15 7200

3


15


0

15-17 1400
17-19 2900
19-21 3800
21-23 5800
23 9000

4 a více


23


0

23-25 3800
25-27 6000
27-29 9400
29 14 000

 

  

Výše silniční daně pro vozidlo podléhající zdanění kategorie N s kódem karoserie BC nebo BD:

 

 

Počet náprav vozidla


Maximální povolená hmotnost v tunech


Výše daně v českých korunách


2 16 0
16-18 400
18-20 900
20-22 2000
22-23 2600
23-25 4600
25-28 8000
28-31 8700
31-33 12 100
33 18 400

3 a více


36


0

36-38 11 800
38-40 16 300
40 24 200

 

 

Wýše daně pro vozidlo podléhající zdanění kategorie O:

 

 

Maximální povolená hmotnost v tunech


Výše daně v českých korunách


Do 12


0


12 3600