Obchodní rejstřík

Co je to?

Obchodní rejstřík je typem veřejného rejstříku, do kterého se zapisují informace především o právnických ekonomických subjektech. Obchodní rejstřík je všeobecně dostupný online a stejným způsobem z něj můžete stáhnout výpis. Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy, tedy krajské soudy příslušné podle sídla dané společnosti.

 

Subjekty zapsanými v obchodním rejstříku jsou obchodní společnosti a družstva, některé zahraniční podnikatelské subjekty a fyzické osoby, které jsou podnikateli s bydlištěm v České republice, které požádaly o zápis do obchodního rejstříku (fyzické osoby, které podnikají musí požádat o zápis do Obchodního rejstříku, pokud průměrná výše jejich příjmu nebo zisku sníženého o DPH za předchozí dvě zdaňovací období přesáhne 120 milionů korun, kromě toho se fyzické osoby podnikající formou živnosti zapisují do dalšího veřejného rejstříku – živnostenského rejstříku).

Jaké údaje se zapisují do obchodního rejstříku?

 • Název a adresa sídla,
 • Předmět podnikání,
 • Právní forma,
 • Den vzniku a zániku,
 • Údaje fyzických osob (např. zastávajících funkci v orgánech společnosti) – jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně adresa bydliště, liší-li se od místa trvalého pobytu,
 • IČO,
 • Statutární orgán s údaji o způsobu zastupování právnické osoby (je-li statutárním orgánem jiná právnická osoba, rejstřík bude obsahovat údaje o fyzické osobě, která takový subjekt zastupuje),
 • Kontrolní orgán a jeho členové,
 • Prokurista, způsob jednání a údaj o tom, zda se prokura vztahuje pouze na konkrétní pobočku společnosti a zda je prokurista oprávněn nakládat s nemovitostmi společnosti,
 • Základní kapitál společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti,
 • Výše vkladu každého společníka a rozsah, v jakém byl tento vklad splacen,
 • Výše ​​podílu každého společníka s uvedením druhu podílu, práv a povinností, které z toho vyplývají.

Sbírka listin

V obchodním rejstříku se nachází i sbírka listin, v níž jsou důležité listiny konkrétních právnických osob – například společenská smlouva, rozhodnutí společníků o změnách v jiných orgánech či účetní závěrky. K přečtení těchto dokumentů nemusíte chodit do soudního archivu, protože přístup ke skenům těchto dokumentů je možný i online.

Zápis do obchodního rejstříku

První zápis firem do obchodního rejstříku se obvykle realizuje prostřednictvím notáře, který má právo na přímé zápisy. Díky tomuto řešení jsou zápisy do registru rychlejší a zájemce může ušetřit čas, energii i peníze (např. soudní poplatek za zápis společnosti u notáře činí 2 700 Kč, pokud si návrh podáte sami, vzniknou vám náklady ve výši 6 000 Kč).

 

Vždy je však možné požádat o zápis pomocí příslušného formuláře. Podpis na tomto formuláři musí být notářsky ověřen. Formulář lze odeslat i elektronicky bez podpisu prostřednictvím datové schránky nebo s elektronickým podpisem přímo z webu justice.cz.  Možnost volby mezi papírovou a digitální formou platí i pro dokumenty přiložené k návrhu (např. společenskou smlouvu), které převést do PDF. Konverzi provádí notář nebo zaměstnanci CzechPOINTů.

Výpis z obchodního rejstříku

Takový výpis poskytuje informace o daném subjektu zapsaném v obchodním rejstříku. Rozlišujeme výpis platný k určitému datu nebo úplný výpis, tzn. takový, na kterém bude viditelná historie změn provedených v rejstříku. Obě verze si můžeme prohlédnout online, je možné si stáhnout také výpis ve verzi PDF. U některých právních úkonů je však třeba předložit úředně ověřený výpis – takové ověření lze provést u notáře, jakož i na výše uvedeném CzechPOINTu.

Výmaz z obchodního rejstříku a změny

Návrh na výmaz z obchodního rejstříku se podává po skončení podnikatelské činnosti. Výmazem z registru subjekt zaniká. Předchází jim likvidační proces, kterému jsme věnovali samostatný článek.

 

Změny ve společnosti zapsané v obchodním rejstříku je třeba oznámit bez zbytečného odkladu. Aktualizace údajů v rejstříku vyžaduje poskytnutí náležité dokumentace soudu a zaplacení soudního poplatku ve výši 2 000 Kč.