Zvýšení základního kapitálu s.r.o.

změny v daních

Jak vysoký by měl být základní kapitál?

Požadavky na výši základní kapitál jsou v České republice omezeny na minimum. Na založení společnosti s ručením omezeným stačí mít základní kapitál 1 Kč. Samozřejmě, kapitál v takové výši potenciální obchodní partneři nebudou dobře vnímat, protože neplní funkci ručení za vzniklé závazky, v podstatě také brání jakékoli činnosti firmy, bez jejího předchozího financování. Nezapomínejme však, že základní kapitál, vždy vyžaduje splacení. Abyste se vyhnuli zadlužování, můžete zvýšit základní kapitál. A tady je důležitá věc – takové rozhodnutí s sebou nese nutnost úpravy společenské smlouvy a aktualizace údajů společnosti zapsaných v obchodním rejstříku. Níže vysvětlujeme, jak to zrealizovat.

 

O změně výše základního kapitálu může rozhodnout jen nejvyšší orgán společnosti, jímž je valná hromada. Pokud společenská smlouva neurčuje jinak, pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí 2/3 hlasů všech členů statutárního orgánu. Samotné rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu.

Základní kapitál lze zvýšit:

  • přijetím závazku zvýšit dosavadní vklad
  • přijetím povinnosti poskytnout nový vklad
  • z vlastních zdrojů (které se projeví jen ve jmenovité výši základního jmění, ale nové prostředky společnost nezvýší)
  • kombinací výše uvedených možností.

 

Pokud se základní kapitál zvyšuje přijetím závazku zvýšit dosavadní vklad nebo vložit nový vklad, rozhodnutí nabývá právní moci převzetím závazku a vložením nebo splacením jeho určené části (pokud rozhodnutí valné hromady neurčí pozdější termín). Změna údajů v obchodním rejstříku musí být provedena do dvou měsíců od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, avšak společnost může předat informaci o vyšším kapitálu (např. v obchodním styku) dříve, než bude změna zveřejněna v rejstříku. Je však třeba připomenout, že k převzetí závazku a vložení či splacení deklarovaného vkladu nemůže dojít později než po aktualizaci v obchodním rejstříku.

 

V ostatních případech, tj. při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací výše uvedených možností, nastávají účinky rozhodnutí valné hromady provedením změn v obchodním rejstříku.

Rozhodnutí valné hromady musí obsahovat tyto údaje:

 

  1. Částku navýšení základního kapitálu
  2. Datum převzetí závazku
  3. Určení druhu podílu, pokud nový vklad společníka odpovídá novému podílu
  4. Případně popis nepeněžního vkladu