Omezení hotovostních transakcí

Proč omezovat hotovostní transakce?

Omezení hotovostních transakcí je řešení známé po celém světě. Jeho účelem je ochrana před daňovými podvody a legalizací příjmů z trestné činnosti. Na druhé straně se jedná o zabezpečení subjektů zapojených do transakcí. Interní předpisy jednotlivých zemí upravují limity hotovostních transakcí, přičemž řeší, na koho se tyto limity vztahují a kdo nese následky jejich překročení.

Limity

Zákon o o omezení plateb v hotovosti umožňuje platby v hotovosti maximálně do výše 270 000 Kč.

Platby v cizí měně jsou přepočteny na české koruny průměrným směnným kurzem ČNB v den transakce.

Na koho se omezení vztahuje?

Omezení se týká jednotlivců i firem. Poplatky nad limit je třeba uhradit bezhotovostním způsobem:

 • Vzájemně mezi osobami s bydlištěm, trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, i mezi pobočkami zahraničních subjektů nacházejícími se na území České republiky,
 • Osobami s bydlištěm, trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, pobočkami zahraničních osob se sídlem v České republice, pro osoby s bydlištěm v zahraničí nebo subjekty se sídlem v jiném státě.

Sankce

270 000 Kč je hranice, kterou nesmí překročit plátce ani příjemce. V případě překročení limitu se na obě strany transakce vztahují sankce. Sankce jsou předepsány a jsou ve výši 500 000 Kč pro fyzické osoby a 5 000 000 Kč pro právnické osoby a živnostníky (OSVČ).

 

Platbou v hotovosti není:

 • Platba v hotovosti na bankovní účet
 • Výběr hotovosti z vašeho bankovního účtu
 • Výměna bankovek/mincí
 • Převod poškozených peněz do ČNB
 • Zadržování peněz, při kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané, a jejich převod do ČNB
 • Převod nebo výměna peněz oprávněnými osobami
 • Předávání hotovosti u služby zpracování bankovek a mincí oprávněnými osobami.

 

Poplatky, které lze vždy zaplatit v hotovosti, bez ohledu na jejich výši:

 

 • Srážkové daně a zálohy na daň
 • Vyplácení mezd a jiných finančních závazků vyplývajících z pracovního poměru
 • Výplaty invalidních a starobních důchodů • Poplatky uskutečněné během stavu nouze
 • Platby soukromého pojištění
 • Poplatky ČNB za prodej pamětních mincí
 • Poplatky přijaté soudním vykonavatelem, soudem nebo vládní agenturou.