Ručení majetkem společnosti

ručení majetkem společnosti

Odpovědnost obchodní společnosti a závazky

Podle právních definicí lze ručit pouze za závazky jiných osob, proto se v případě, že společnost ručí svým majetkem za své vlastní závazky, používá termín “odpovědnost”. Tato forma ručení se nazývá “odpovědnost společnosti za závazky”.

 

Odpovědnost společnosti za své vlastní závazky platí nejen pro společnosti s ručením omezeným, ale také pro akciové společnosti a další typy obchodních korporací.

 

Všechny osobní obchodní společnosti jsou povinny nést odpovědnost za své vlastní závazky vůči věřitelům. Jestliže společnost není schopna tuto odpovědnost splnit, věřitelé mají nárok na veškerý majetek společnosti k uspokojení svých pohledávek.

Ručení majetkem společnosti

V případě, že společnost není schopna plnit své závazky vůči věřitelům a některý člen statutárního orgánu společnosti zanedbal své povinnosti, odpovědnost za plnění závazků společnosti přechází na takovou osobu.

 

Kromě ručení majetkem společnosti můžeme u osobních obchodních společností narazit také na ručení statutárních orgánů společnosti, kde jednotliví zástupci ručí svým vlastním majetkem.

 

Pokud společnost není schopna sama nést odpovědnost za své závazky, a to z důvodu chybného jednání některého z členů statutárního orgánu, tento člen je povinen ručit za dluhy a závazky společnosti. Rozsah této odpovědnosti se liší v závislosti na typu společnosti.

 

Ručení vlastním majetkem, a to bez omezení, se nejčastěji týká společníků v obchodních společnostech s ručením omezeným a samostatně výdělečně činných osob. Akcionáři obvykle neručí svým majetkem za závazky společnosti. Pro společníky ve společnostech s ručením omezeným a komanditních společnostech platí speciální opatření, která jsou stanovena v právních předpisech.

Kdy dochází k ručení majetkem firmy?

Ručení majetkem společnosti se uplatňuje zejména v situacích, kdy společnost není schopna splácet své dluhy vůči věřitelům nebo způsobila věřitelům škodu, kterou není schopna uhradit. V takových případech může dojít k likvidaci společnosti a majetek společnosti je použit k uspokojení pohledávek věřitelů.

 

Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně ručení majetkem společnosti nebo potřebujete poradit ohledně založení společnosti, neváhejte nás kontaktovat nebo navštívit naši pobočku z Ostravě.