Rychlé založení společnosti – jak založit s.r.o.

založení společnosti

1. Zvolte název a sídlo společnosti

Prvním krokem je vybrat název pro vaši s.r.o. Název musí být unikátní a nesmí být již registrován jinou firmou. Poté si vyberte sídlo společnosti, což může být buď vaše vlastní adresa, nebo virtuální sídlo poskytované specializovanou firmou.

2. Sestavte zakladatelskou smlouvu

Zakladatelská smlouva je základní dokument, kterým se stanovují podmínky a pravidla fungování společnosti. V této smlouvě určíte výši základního kapitálu, rozložení podílů mezi společníky, a další důležité informace o vaší firmě.

3. Zaregistrujte společnost

Pro zaregistrování s.r.o. musíte navštívit živnostenský úřad nebo notáře. Tady se podá žádost o registraci, která obsahuje zakladatelskou smlouvu, údaje o společnosti a společníků a další potřebné dokumenty. Po schválení budete oficiálně registrováni jako s.r.o.

4. Získání identifikačních čísel

Po registraci budete potřebovat identifikační čísla pro společnost, jako je IČO (identifikační číslo osoby), DIČ (daňové identifikační číslo) a RČO (registrační číslo obchodního rejstříku).

5. Založení bankovního účtu

Pro vedení finančních transakcí vaší firmy budete potřebovat bankovní účet ve jménu s.r.o. Většina bank v České republice nabízí speciální podnikatelské účty pro firmy.

6. Plaťte daně a sociální pojištění

Vaše s.r.o. je povinna platit daně a sociální pojištění. Musíte si zaregistrovat zaměstnance a dodržovat všechny daňové povinnosti, které vyplývají z vaší činnosti.

7. Postarejte se o účetnictví

Důležitou částí provozování firmy je správa účetnictví. Můžete si vybrat, zda budete vést účetnictví sami nebo najmete profesionálního účetního.

8. Pojištění a další povinnosti

Nebuďte nedbalí ohledně pojištění a dalších povinností, které se vztahují k vaší firmě. Může se jednat o pojištění majetku, odpovědnosti, zaměstnanců a další.

9. Rozšiřte své obchodní aktivity

Jakmile máte všechny povinnosti vyřešeny, můžete začít rozvíjet své obchodní aktivity a hledat klienty a zákazníky.

 

Založení s.r.o. může být rychlé a relativně jednoduché, ale je důležité mít všechny povinnosti a dokumenty v pořádku. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, může vám právní nebo daňový poradce poskytnout cenné rady. Nezapomeňte také na pravidelnou aktualizaci a dodržování všech zákonů a předpisů, které se vztahují k vaší oblasti podnikání.

Rychlé zakládání společností s.r.o.

Nabízíme kompletní servis pro zakládání firem na míru, který je plně přizpůsoben potřebám a požadavkům našich klientů. Provádíme všechny administrativní kroky v procesu založení společnosti s ručením omezeným v Ostravě, což znamená, že naši klienti musí vykonat pouze minimální úsilí (konkrétně podepsat dokumenty a poskytnout plné moci).

V rámci naší nabízené služby pro zakládání společnosti se postaráme o následující:

  • Připravíme veškerou potřebnou dokumentaci, včetně společenské smlouvy.
  • Objednáme schůzku u notáře.
  • Zastoupíme vás u notáře na základě plné moci.
  • Získáme výpis ze živnostenského rejstříku.
  • Podáme žádost o zápis do obchodního rejstříku.