Založení s.r.o. jediným společníkem

Založení s.r.o. jediným společníkem

Volba vhodné právní formy

Před zahájením procesu založení je důležité pečlivě zvážit, zda je s.r.o. s jediným společníkem ta správná volba pro vaše podnikání. Zvažte výhody a nevýhody této právní formy a poraďte se s právním odborníkem, pokud máte jakékoli pochybnosti.

Stanovy společnosti

Následujícím krokem je vypracování stanov společnosti. Stanovy obsahují základní informace o společnosti, jako je název společnosti, sídlo, předmět podnikání a informace o jediném společníkovi.

Smlouva o založení společnosti

Po vypracování stanov je třeba sepsat a notářsky ověřit smlouvu o založení společnosti. Tato smlouva obsahuje podrobnosti o vkladech jediného společníka do společnosti a dalších podmínkách provozování společnosti.

Registrace u rejstříkového soudu

Po sepsání smlouvy o založení je potřeba podat žádost o registraci společnosti u rejstříkového soudu. K registraci budete potřebovat potvrzení o vkladech a další potřebné dokumenty.

Plnění daňových povinností

Po založení společnosti je třeba splnit všechny daňové povinnosti, jako je registrace u finančního úřadu a placení daní. Ujistěte se, že jste obeznámeni s daňovými povinnostmi, které vyplývají z provozování s.r.o.

Vedlejší úkoly

Kromě výše uvedených kroků je také důležité zvážit další úkoly spojené se založením společnosti, jako je získání obchodní licence, uzavření pojištění nebo sjednání bankovního účtu.

Založení s.r.o. jediným společníkem

Založení společnosti s ručením omezeným jedním společníkem může být složitý proces, ale s pečlivou přípravou a pomocí odborníků můžete minimalizovat rizika a zajistit úspěch vašeho podnikání. Nezapomeňte dodržovat veškeré právní požadavky a plnit veškeré povinnosti spojené se správou společnosti.

Co obsahuje služba zakládání společnosti?

Nabízíme kompletní službu zakládání společnosti na klíč, kterou přizpůsobujeme individuálním potřebám a požadavkům každého klienta. Zajistíme veškeré administrativní úkony spojené s vytvořením s.r.o. v Ostravě tak, aby klientovi zbylo co nejméně povinností – stačí pouze podepsat a poskytnout plné moci.

 

Naše služby zakládání společnosti zahrnují:

  • přípravu veškeré dokumentace, včetně společenské smlouvy,
  • domluvu s notářem,
  • zastupování u notáře (na základě plné moci),
  • získání výpisu ze živnostenského rejstříku,
  • podání žádosti o zápis do obchodního rejstříku.