Nepeněžitý vklad do s.r.o.

Nepeněžité vklady s.r.o.

Vklad do společnosti s ručením omezením nemusí být pouze v penězích; může to být i ocenitelný předmět. Aby bylo možné provést nepeněžitý vklad do společnosti, je třeba nejprve ocenit tento předmět.

Ocenění předmětu vkladu s.r.o.

Ocenění provádí znalec vybraný ze seznamu znalců. Znalec už není jmenován soudem, ale je vybrán zakladateli společnosti. Znalec dostává odměnu za vypracovaný posudek a náhradu nákladů, které vznikly při ocenění. Tyto náklady hradí společnost. Pokud by společnost nevznikla, náklady by byly hrazeny zakladateli.

Obsah znaleckého posudku

Znalecký posudek musí obsahovat popis nepeněžitého vkladu, metody ocenění, částku, na kterou byl vklad oceněn, a odůvodnění ocenění. Posudek je uložen v obchodním rejstříku.

Široká škála vkladů s.r.o.

Zákon o obchodních korporacích umožňuje širokou škálu vkladů. Jediným omezením je, že vklad musí být ocenitelný penězi.

Uložení společenské smlouvy

Společenská smlouva společnosti, která je také uložena v obchodním rejstříku, musí obsahovat ocenění nepeněžitého vkladu.