Založení OSVČ v 2024 – vše, co potřebujete vědět

založení OSVČ

Založení OSVČ

Proces zakládání živnosti probíhá na oddělení živnostenském městských úřadů. V praxi můžete navštívit kterékoli oddělení tohoto typu, a tato možnost není k dispozici pouze pro občany České republiky, ale také pro cizince. Zvláště výhodné je, že občané členských zemí Evropské unie mají podobná práva jako Češi. Klíčové je prostě splnit tytéž formální požadavky.

Podmínky založení OSVČ

Chcete-li podnikat v České republice, je nezbytné splnit podmínky popsané v zákoně o podnikání. Musíte tedy:

 • Mít plnou právní způsobilost.
 • Předložit osvědčení o neodsouzení – tedy o lidech, kteří nebyli odsouzeni za úmyslně spáchaný trestný čin související s podnikáním.
 • Mít platný průkaz totožnosti.
 • Připravit registrační přihlášku firmy.
 • Připojit osvědčení o vlastnictví nebo právu k užívání prostoru, kde by případně firma měla být provozována (alternativou je virtuální kancelář).
 • Potvrdit úhradu příslušné registrační poplatku.

Specifické podmínky založení OSVČ

V některých případech lze podnikat pouze po splnění specifických podmínek. Týká se to tzv. řemeslnické činnosti. Jedná se o vlastnictví příslušných oprávnění nebo praxe, znalostí a odborné praxe. V případě koncesované činnosti se bude hovořit o koncesi. Pokud nesplňujete tyto podmínky, můžete zkusit jmenovat profesního garantovaného, ale pouze v případě, že má výše uvedená povolení nebo oprávnění.

Registrace firmy

Majitel firmy musí provést registraci v České Správě Sociálního Zabezpečení (CSSZ). Kromě toho nesmíte zapomenout přihlásit firmu na Úřad práce a do Zdravotní pojišťovny. Můžete to udělat v rámci jediné registrace v systému CRM, tj. v Centrálním registračním místě. To zrychluje proces a eliminuje potřebu samostatného podávání nezbytných dokumentů do jednotlivých jednotek.

Náklady na provoz OSVČ

Podnikání znamená určité daňové a pojišťovací náklady. Je nutné zaplatit:

 • Daň z příjmů (DPH) – ve výši 15% příjmů;
 • Zdravotní a sociální pojištění. Částky jsou vypočteny již po odečtení nákladů, které byly skutečně poněkud nebo případně po odečtení paušálních nákladů ve výši 60% (70% u řemeslné činnosti) dosažených příjmů.

Paušální zdanění pro podnikání

Rozpočítání paušálního podnikání při založení živnosti je výhodnější možností do výše 2 000 000 Kč ročního příjmu. Zejména z toho těží grafici a informatikové, a také profese, kde nevznikají náklady vůbec. Proto při výběru tohoto způsobu účtování není nutné shromažďovat žádné faktury.

Výhody vlastnění živnosti

Jaké jsou nejdůležitější výhody vlastnění jednočlenné živnosti? Především lze zmínit:

 • Snížení byrokracie;
 • Výpočet sociálního a zdravotního pojištění na základě výše příjmu;
 • Možnost nákupu automobilu bez placení DPH;
 • Možnost plného odpočtu DPH z nákladů na provoz automobilu.

Virtuální sídlo v Ostravě

Aby se předešlo dodatečným nákladům na pronájem kanceláře pro podnikání, je vhodné rozhodnout se pro virtuální sídlo v Ostravě. To má své výhody, mezi nimiž lze zmínit:

 • Snížení nákladů na provoz firmy;
 • Není nutné zaměstnávat další zaměstnance (možnost ještě lepší pro jednočlenné živnosti);
 • Možnost vyhnout se dalším nákladům souvisejícím s pronájmem nemovitosti, například poplatky za energie.

 

Virtuální sídlo v Ostravě se osvědčí zejména v případě malých subjektů – zejména jednočlenných živností.

 

Používáním možnosti, kterou je virtuální sídlo v Ostravě, získáte mimo jiné:

 • Adresu pro registraci firmy;
 • Korespondenční adresu;
 • Obsluhu příchozí pošty a dopisů;
 • Další možnosti například v podobě přístupu do konferenčních sálů.