Změna v obchodním rejstříku – nejčastější důvody a postup

Nejčastěji měněné údaje v OR

Při zapisování společnosti nebo sebe do obchodního rejstříku jste museli vyplnit základní údaje jako:

 • obchodní firma (název),
 • místo podnikání (sídlo),
 • právní forma,
 • předmět podnikání.

 

Dále jste zaznamenávali:

 • statutární orgán (u s.r.o. jednatel/é, u a.s. představenstvo nebo správní rada), počet členů a způsob jednání,
 • prokuru, pokud byla udělena,
 • společníky či akcionáře,
 • výši základního kapitálu (u a.s. navíc počet akcií a nominální hodnotu každé akcie),
 • dozorčí radu a její členy (u a.s. povinně, u s.r.o. volitelně),
 • ostatní skutečnosti.

 

Tyto údaje se nejčastěji mění. Rozlišujeme, zda jde o zápis nového údaje, jeho změnu či výmaz.

 

TIP: Pokud měníte název společnosti nebo její sídlo, podívejte se na naše články, které vás provedou těmito změnami krok za krokem.

Nastala změna, co teď?

Pokud se ve vaší společnosti změnili jednatelé, plánujete navýšit základní kapitál nebo přesunout sídlo, měli byste tyto změny zapsat do obchodního rejstříku ideálně do 15 dnů od data změny.

Tato lhůta může být delší, protože před hlášením změn obvykle musíte upravit důležité dokumenty (např. aktualizovat listiny potřebné k zápisu do OR).

 

1. Svolání valné hromady
Nejprve svoláte valnou hromadu, což je nejvyšší statutární orgán společnosti s pravomocí měnit zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu (u s.r.o. s více zakladateli) nebo stanovy (u a.s.). Pozvánku na valnou hromadu musíte písemně odeslat všem společníkům nejméně 15 dnů před jejím konáním.

 

TIP: Pokud nevíte, jak napsat pozvánku na valnou hromadu, podívejte se na náš návod, který obsahuje i vzorovou pozvánku ke stažení. Valná hromada musí proběhnout za přítomnosti notáře, který vyhotoví zápis použitelný jako podklad pro změnu v obchodním rejstříku.

 

2. Inteligentní formulář Ministerstva vnitra

Doporučujeme využít elektronický inteligentní formulář Ministerstva vnitra, který kontroluje správnost a úplnost vyplněných údajů.

 

Formulář má dvě části:

 • Předmětnou část, kde vyplníte, o jakou změnu, zápis či výmaz jde.
 • Závěrečnou část s údaji o navrhovateli změny, datem změny a seznamem příloh.

Formulář můžete uložit pro úpravy nebo jej rovnou elektronicky odeslat přes datovou schránku či e-mailem podepsaný elektronickým podpisem. Formulář lze také stáhnout ve formátu PDF, vytisknout a společně s přílohami odeslat příslušnému rejstříkovému soudu. V Praze je to Městský soud v Praze, jinak krajský soud podle sídla firmy.


TIP:
Pokud spěcháte, vše lze provést přes notáře, který může zápis do obchodního rejstříku provést ve stejný den.

Lhůty, poplatky a shrnutí postupu změny v OR

 1. Pokud plánujete změnu jako například změnu sídla, názvu, složení společníků nebo členů dozorčí rady, zvýšení základního kapitálu nebo likvidaci, svoláte valnou hromadu.
 2. Pozvánku na valnou hromadu rozešlete nejméně 15 dnů předem a nezapomeňte na notáře.
 3. Notář bude potřebovat aktuální výpis z OR, zakladatelský dokument a průkazy totožnosti všech společníků, které mu pošlete maximálně 5 pracovních dnů před termínem valné hromady.
 4. Použijete změněný zakladatelský dokument, zápis od notáře a inteligentní formulář Ministerstva vnitra. Všechny dokumenty odešlete do 15 dnů od konání valné hromady příslušnému rejstříkovému soudu. Poplatek za změny je 2 000 Kč bez ohledu na počet změn v návrhu.
 5. Rejstříkový soud má 5 pracovních dnů na rozhodnutí o změně, která nabývá právní moci po doručení rozhodnutí.

 

TIP: Pokud plánujete více změn, zkuste je zkombinovat do jedné žádosti.