Kdo je odpovědný zástupce?

OSVČ nebo s.r.o.

Reprezentativní funkce

Pro založení firmy je potřeba získat výpis ze živnostenského rejstříku. Stává se, že úřad vyžaduje specifickou kvalifikaci nebo praxi v oboru, kterým se firma plánuje zabývat. Společnosti proto jmenují tzv. odpovědného zástupce, tj. zastupitele, který prokáže odbornou způsobilost a praxi. Takového zástupce si může ustanovit i fyzická osoba (OSVČ), pokud nesplňuje požadavky zákona.

Odpovědnost

Odpovědný zástupce se nástupem do funkce stává osobou odpovědnou za řádné podnikání a dodržování živnostenského zákona. Takovou odpovědnost nese vůči společnosti nebo fyzické osobě, se kterou uzavřel smlouvu o výkonu funkce. Vůči třetím osobám ručí společnost nebo podnikatel.

Kdo může takovou funkci vykonávat?

Zástupcem může být společník, jednatel nebo jiná osoba, která je vázána smlouvou s daným subjektem (pracovní doba musí být minimálně 20 hodin týdně). Zástupce však nemůže být členem dozorčí rady.

Daná osoba může jednat jako zástupce maximálně čtyř subjektů. Některé obory podnikání však vyžadují, aby daná osoba vykonávala funkci pouze ve vztahu k jednomu subjektu (např. mezinárodní doprava nebo pracovní agentura).

Zástupce musí být plnoletý, způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu a bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona.

Ustanovení odpovědného zástupce

V případě živnosti ohlašované, t.j. řemeslné nebo vázané je odpovědný zástupce oprávněn vykonávat svou funkci ode dne svého ustanovení, v případě koncesované živnosti ode dne, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabývá právní moc. Zástupce může být ustanoven při podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku nebo při změně osoby vykonávající tuto funkci již v průběhu podnikání. Takovou změnu je třeba nahlásit živnostenskému úřadu. V případě koncese si také musíte počkat na vydání rozhodnutí. Může být nutné změnit odpovědného zástupce, když přestane splňovat podmínky nezbytné k podnikání.